10:02, 02/02/2021

Thông báo mất giấy tờ

Tôi tên Võ Thị Minh Thúy, trú Tổ 1, Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có đánh rơi một số giấy tờ trên đoạn đường từ căn hộ Mường Thanh số 4 Trần Phú, thành phố Nha Trang đến số nhà 301 đường 23-10, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang gồm: 1 bộ hợp đồng mua bán căn hộ Mường Thanh số 4 Trần Phú, thành phố Nha Trang; phiếu thu các đợt 1,2,3.

Thông báo mất giấy tờ


Tôi tên Võ Thị Minh Thúy, trú Tổ 1, Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có đánh rơi một số giấy tờ trên đoạn đường từ căn hộ Mường Thanh số 4 Trần Phú, TP. Nha Trang đến số nhà 301 đường 23-10, phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang gồm: 1 bộ hợp đồng mua bán căn hộ Mường Thanh số 4 Trần Phú, TP. Nha Trang; phiếu thu các đợt 1,2,3.


Ai nhặt được xin liên hệ số điện thoại 0943.791.562. Tôi xin chân thành cảm ơn.