09:01, 11/01/2021

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1.    Kể từ ngày 25/12/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn VN/17P, từ số 0000007 đến số 0000250 của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Cat Tiger Việt Nam, mã số thuế: 4201577845, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 12 Lê Thánh Tôn, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1.    Kể từ ngày 25/12/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn VN/17P, từ số 0000007 đến số 0000250 của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Cat Tiger Việt Nam, mã số thuế: 4201577845, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 12 Lê Thánh Tôn, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.     Kể từ ngày 31/12/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VM/11P, từ số 0000177 đến số 0000500 và loại hóa đơn xuất khẩu, ký hiệu mẫu 06HDXK3/001, ký hiệu hóa đơn VM/11P, từ số 0000097 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Việt, mã số thuế: 4201287134, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 76/2 Cù Chính Lan, tổ Lợi Hòa, phường Cam Lợi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 11/01/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AL/11P, từ số 0003461 đến số 0003500 của Công ty TNHH Tài Sang, mã số thuế: 4201161646, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 16/12/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AH/11P, số 0049028 của Công Ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tuấn Tú Anh, mã số thuế: 4201740795, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tỉnh lộ 9, thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 18/12/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AL/11P, từ số 0003456 đến số 0003458 của Công ty TNHH Tài Sang, mã số thuế: 4201161646, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 21/12/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KM/11P, từ số 0000127 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây Dựng Khánh Minh, mã số thuế: 4201216479, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn 1, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 25/12/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/13P, từ số 0001548 đến số 0002000 và  loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn NT/20E, từ số 0000001 đến số 0000500 của  Chi nhánh Nha Trang - Công ty Cổ phần Thiên Phú Phát, mã số thuế: 3600869647-001, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đông núi Hòn Ngang, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 25/12/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn AK/19E, từ số 0000017 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây dựng công nghệ môi trường An Khang, mã số thuế: 4201843085, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


9.    Kể từ ngày 25/12/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AH/11P, từ số 0049029 đến số 0049031 của Công Ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tuấn Tú Anh, mã số thuế: 4201740795,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tỉnh lộ 9, thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


10.    Kể từ ngày 30/12/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn VQ/19P, từ số 0000204 đến số 0000500 của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Xây dựng Việt Quang, mã số thuế: 4201591046, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 6, thôn Xuân Sơn, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


11.    Kể từ ngày 04/01/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn KD/19E, từ số 0000116 đến số 0000145 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa, mã số thuế: 4200541959,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.