Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Ba, 22/12/2020, 10:13 [GMT+7]

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1.    Kể từ ngày 27/11/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TH/15P, từ số 0000201 đến số 0000250 của Công ty TNHH Tuấn Huy Cam Lâm, mã số thuế: 4201647933, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Suối Lau 3, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.     Kể từ ngày 02/12/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KM/11P, từ số 0000127 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây Dựng Khánh Minh, mã số thuế: 4201216479, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 2, thôn 1, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 02/12/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/12P, từ số 0000136 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây Dựng Quang Thịnh KH, mã số thuế: 4201460759, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Trung Nam, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 15/12/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn AA/15P, từ số 0000050 đến số 0000100 của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Xanh Nha Trang, mã số thuế: 4200356699, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 45 đường Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 15/12/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/10P, từ số 0000143 đến số 0000500 của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng ADC, mã số thuế: 4200451159, địa chỉ trụ sở kinh doanh: A1.26 Hai Bà Trưng, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 11/11/2020, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AG/16P, từ số 0079623 đến số 0079650 của Bà Phan Thị Thanh Kiều, mã số thuế: 4200117690, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Hòa Do 5A, phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 11/11/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn MT/19P, số 0000008 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng Miền Trung, mã số thuế: 4201825544, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 04 Nguyễn Chí Thanh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 18/11/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn BE/18E, từ số 0000029 đến số 0000300 của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Beecons, mã số thuế: 4201807270, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


9.    Kể từ ngày 23/11/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AH/11P, từ số 0049538 đến số 0049550 của Công Ty TNHH Ngọc Minh Ánh, mã số thuế: 4201378092, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Linh Thương, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


10.    Kể từ ngày 02/12/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AL/11P, số 0003453 của Công ty TNHH Tài Sang, mã số thuế: 4201161646, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


11.    Kể từ ngày 04/12/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/12P, từ số 0000136 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây Dựng Quang Thịnh KH, mã số thuế: 4201460759, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Trung Nam, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


12.    Kể từ ngày 09/12/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn BB/17P, từ số 0000229 đến số 0000500 của Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường & Tư Vấn Phát triển NBB, mã số thuế: 4201439838, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 130 Nguyễn Chích, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


13.    Kể từ ngày 10/12/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AH/11P, từ số 0049026 đến số 0049027 của Công Ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tuấn Tú Anh, mã số thuế: 4201740795, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tỉnh lộ 9, thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


14.    Kể từ ngày 11/12/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AL/11P, từ số 0003454 đến số 0003455 của Công ty TNHH Tài Sang, mã số thuế: 4201161646, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng. 

.

các thông tin tiện ích