Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Bảy, 10/10/2020, 14:29 [GMT+7]

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1.    Kể từ ngày 10/09/2020, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/003, ký hiệu hóa đơn 42AH/18P, từ số 0013523 đến số 0013550 của Ông Nguyễn Xuân Tú, mã số thuế: 4201562373, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Đông Dinh, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.     Kể từ ngày 18/09/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/16P, từ số 0000071 đến số 0000250 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng T.H.M&E, mã số thuế: 4201701203, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 112 đường 2/4, tổ 23 Tây Bắc, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 25/09/2020, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/003, ký hiệu hóa đơn 42AK/18P, từ số 0008522 đến số 0008550 của Ông Võ Anh Tuấn, mã số thuế: 4201824036, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 6/9 Bùi Thị Xuân, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 28/09/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn BB/17P, từ số 0000229 đến số 0000500 của Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường & Tư Vấn Phát triển NBB, mã số thuế: 4201439838, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 130 Nguyễn Chích, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 01/10/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn HG/18E, từ số 0000687 đến số 0001000 của Công ty TNHH TM&DV Hoàng Gia Nha Trang, mã số thuế: 4201793500, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 172/8 Bạch Đằng, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 21/09/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/13P, từ số 0000471 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điện Thăng Hoa, mã số thuế: 4201567276, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 05 tổ 27, thôn Trường Lạc, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 21/09/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TT/11P, từ số 0000316 đến số 0000317 của Công ty TNHH Thiết Kế Trường Thịnh, mã số thuế: 4200777538, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 321B đường 22/8, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 25/09/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AL/11P, số 0003452  của  Công ty TNHH Tài Sang, mã số thuế: 4201161646, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


9. .Kể từ ngày 28/09/2020, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/003, ký hiệu hóa đơn 42AH/18P, từ số 0013523 đến số 0013550 của Ông Nguyễn Xuân Tú, mã số thuế: 4201562373, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Đông Dinh, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


10. Kể từ ngày 29/09/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TT/11P, từ số 0000318 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thiết Kế Trường Thịnh, mã số thuế: 4200777538, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 321B đường 22/8, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


11. Kể từ ngày 01/10/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VT/16P, từ số 000037 đến số 0000250 của Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt Tin, mã số thuế: 4201360592, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 184B/14 Phan Chu Trinh, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


 

.

các thông tin tiện ích