Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Chủ Nhật, 06/09/2020, 22:48 [GMT+7]

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1.    Kể từ ngày 17/08/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/13P, từ số 0001548  đến số 0002000 và  loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn NT/20E, từ số 0000001  đến số 0000500 của  Chi nhánh Nha Trang - Công ty Cổ phần Thiên Phú Phát,  mã số thuế: 3600869647-001,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Đông núi Hòn Ngang, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.     Kể từ ngày 19/08/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn DN/19E, từ số 0000007  đến số 0002000 của  Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Đồng Nguyên,  mã số thuế: 4201841426,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Lô 16 - ô 02 Đường T1 khu đô thị An Bình Tân, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 24/08/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn KH/16T, từ số 0006691  đến số 0007000 của  Công ty TNHH Ô Tô Quyết Thắng Khánh Hòa,  mã số thuế: 4201631901,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ 1 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 24/08/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/004, ký hiệu hóa đơn AA/19P, từ số 0000033  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Venus Global,  mã số thuế: 4201629959,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  640 tổ 10, thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 26/08/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn CT/16P, từ số 0006241 đến số 0006250, số 0006300, từ số 0006304 đến số 0006350, và từ số 0006356 đến số 0010000; loại vé chòi nhỏ, ký hiệu mẫu 01/GTKT2/11, ký hiệu hóa đơn CT/16P, từ số 0000124  đến số 0002000; loại vé chòi lớn, ký hiệu mẫu 01/GTKT2/12, ký hiệu hóa đơn CT/16P, từ số 0000616  đến số 0002000; loại vé ghế bố, ký hiệu mẫu 01/GTKT2/10, ký hiệu hóa đơn CT/17P, từ số 0001284  đến số 0002000; loại vé chòi lớn, ký hiệu mẫu 01/GTKT2/13, ký hiệu hóa đơn CT/18P, từ số 0000001  đến số 0010000; loại vé chòi biển, ký hiệu mẫu 01/GTKT2/14, ký hiệu hóa đơn CT/18P, từ số 0000001  đến số 0010000; loại vé vào cổng, ký hiệu mẫu 01/GTKT2/15, ký hiệu hóa đơn CT/18P, từ số 0000153  đến số 0020000 và loại vé ghế bố, ký hiệu mẫu 01/GTKT2/16, ký hiệu hóa đơn CT/18P, từ số 0000200  đến số 0020000  của  Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cát Trắng tại Nha Trang,  mã số thuế: 0303145406-001,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố 9, Đông Cát, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.     Kể từ ngày 26/08/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000310  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng An Phát,  mã số thuế: 4200528926,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  38/11 Lương Đình Của, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.      Kể từ ngày 26/08/2020, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AC/17P, từ số 0033675  đến số 0033700 của  Ông Nguyễn Bảo Trung,  mã số thuế: 0310163332,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  103 đường Chính Hữu, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 27/08/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TT/11P, từ số 0000315  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Thiết Kế Trường Thịnh,  mã số thuế: 4200777538,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  321B đường 22/8, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9.     Kể từ ngày 28/08/2020, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/003, ký hiệu hóa đơn 42AG/18P, từ số 0044759  đến số 0044800 của  Ông Trần Trung Hậu,  mã số thuế: 4200723074,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố Phú Thọ 1, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


10.    Kể từ ngày 29/08/2020, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/002, ký hiệu hóa đơn 42AD/18P, từ số 0037542  đến số 0037550 của  Ông (bà) Phan Thanh Kiều,  mã số thuế: 8128459507,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố Phú Trung, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


11.    Kể từ ngày 29/08/2020, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/002, ký hiệu hóa đơn 42AB/18P, từ số 0037085  đến số 0037100 của  Ông(bà) Nguyễn Thị Chúc Hạnh,  mã số thuế: 4200668151,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố Phú Trung, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


12.    Kể từ ngày 19/08/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TT/11P, số 0000219 của Công ty Cổ phần Thành Tựu, mã số thuế: 4200789438, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Như Xuân 1, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

13.     Kể từ ngày 21/08/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn AA/15P, từ số 0000482 đến số 0000500 của Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Nha Trang, mã số thuế: 4200702733,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 01 Tân Lộc - Bình Tân, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


14.    Kể từ ngày 27/08/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TT/11P, từ số 0000220 đến số 0000500 của Công ty Cổ phần Thành Tựu, mã số thuế: 4200789438, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Như Xuân 1, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


15.    Kể từ ngày 28/08/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn QK/20E, từ số 0000023 đến số 0000800 của Công Ty TNHH Mỹ Thuật Quảng Cáo Quang Khánh, mã số thuế: 4201689524,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đường Nguyễn Thiện Thuật, tổ dân phố Lộc Hải, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

 

.

các thông tin tiện ích