10:02, 02/02/2021

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1.    Kể từ ngày 06/01/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AL/11P, từ số 0003461 đến số 0003500 của Công ty TNHH Tài Sang, mã số thuế: 4201161646, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 06/01/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AL/11P, từ số 0003461 đến số 0003500 của Công ty TNHH Tài Sang, mã số thuế: 4201161646, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.     Kể từ ngày 14/01/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn YB/17P, từ số 0001087 đến số 0002500 của Công ty TNHH Ngọc Sương Yến Bay, mã số thuế: 4201524089, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Bình Lập, xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 14/01/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn LN/17P, từ số 0000090 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây dựng Lương Nguyễn, mã số thuế: 4201656198, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 4 Phú Trung, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 14/01/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn MT/11P, số 0000418 và loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn NT/20E, từ số 0000001 đến số 0001000 của Công ty TNHH Môi trường - Xây dựng Nha Trang Xanh, mã số thuế: 4201153518, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 214 đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 15/01/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000211 đến số 0000300 và từ số 0000308 đến số 0000500 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Vân Phong, mã số thuế: 4200617982, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 97 Ngô Gia Tự, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 20/01/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn DB/19E, từ số 0000063 đến số 0000500 của Công ty TNHH Du Lịch Đầm Bẩy, mã số thuế: 4201658276, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tầng 2, 59 Lê Thành Phương, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 22/01/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn VN/19P, từ số 0000056 đến số 0000500 của Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Xây dựng Việt Nga, mã số thuế: 4201620025, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 34 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 25/01/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn DH/15P, từ số 0000053 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Đông Hà, mã số thuế: 4201643784, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 11, Ô CL 06, đường quy hoạch 17,5m, khu tái định cư Hòn Rớ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9.    Kể từ ngày 26/01/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn DK/19E, từ số 0000085 đến số 0000500 của Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại & Dịch Vụ Đăng Khoa, mã số thuế: 4201643618, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phước Thượng, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


10.    Kể từ ngày 11/01/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0068044 đến số 0068050 của Công ty TNHH Xây dựng Kim Phụng, mã số thuế: 4201729600, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số nhà 249 tổ 13, thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


11.    Kể từ ngày 13/01/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn MT/19P, số 0000009 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng Miền Trung, mã số thuế: 4201825544, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 04 Nguyễn Chí Thanh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


12.    Kể từ ngày 15/01/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn TN/17P, số 0000924 của Công Ty TNHH Thanh Niên Cam Ranh,  mã số thuế: 4201446320, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Sân vận động Cam Ranh - Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Lợi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


13.    Kể từ ngày 15/01/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn DN/19E, từ số 0000007 đến số 0002000 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Đồng Nguyên, mã số thuế: 4201841426, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 16 - Ô 02 Đường T1 khu đô thị An Bình Tân, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


14.    Kể từ ngày 22/01/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TL/11P, số 0000845 của Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Tiến Lộc, mã số thuế: 4200724906, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


15.    Kể từ ngày 26/01/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AH/11P, từ số 0049032 đến số 0049050 của  Công Ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tuấn Tú Anh, mã số thuế: 4201740795,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tỉnh lộ 9, thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.