Bố cáo thành lập Văn phòng Luật sư, Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thứ Sáu, 24/08/2018, 23:31 [GMT+7]

BỐ CÁO THÀNH LẬP VĂN PHÒNG LUẬT SƯ, CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN


1. Tên giao dịch: Công ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Nha Trang


Tên giao dịch: Công ty Luật Nha Trang


2.    Địa chỉ trụ sở: 365 Lê Hồng Phong, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa.


Điện thoại: 0938374908; Email: lsnhuy86@gmail.com


3.    Người đại diện theo pháp luật: Cao Như Ý


Thẻ luật sư số: 11049/LS; Ngày cấp: 14/7/2016; Là thành viên của Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa.


4.    Lĩnh vực đăng ký hoạt động:


Tham gia tố tụng; Thực hiện dịch vụ tư vấn pháp luật; Đại diện ngoài tố tụng theo ủy quyền của khách hàng; Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật. 

.

các thông tin tiện ích