11:05, 22/05/2018

Bố cáo thành lập

Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp Danh Sài Thành tại Khánh Hòa.


Địa chỉ: Lầu 1, số 15C1 Nguyễn Trung Trực, P. Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Số GPHĐ: 02/TP-ĐKHĐ                            Ngày cấp: 23/4/2018

Bố cáo thành lập chi nhánh công ty


Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp Danh Sài Thành tại Khánh Hòa.


Địa chỉ: Lầu 1, số 15C1 Nguyễn Trung Trực, P. Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Số GPHĐ: 02/TP-ĐKHĐ                            Ngày cấp: 23/4/2018


Mã số thuế: 0314790302-002


Người đại diện: Hồ Hoàng Nam


Ngành nghề KD: Đấu giá.