11:05, 16/05/2018

Văn phòng công chứng Đinh Thị Ngọc Ngân bố cáo thành lập

Văn phòng công chứng Đinh Thị Ngọc Ngân, số 42 Đinh Tiên Hoàng, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Được thành lập theo Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 5/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Giấy đăng ký hoạt động số 05/TP-ĐKHĐ ngày 11/5/2018 do Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp:

Địa chỉ trụ sở: 42 Đinh Tiên Hoàng, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 090.1906686                                           Email: vpccdinhngan@gmail.com

CÁO THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

Văn phòng công chứng Đinh Thị Ngọc Ngân, số 42 Đinh Tiên Hoàng, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Được thành lập theo Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 5/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Giấy đăng ký hoạt động số 05/TP-ĐKHĐ ngày 11/5/2018 do Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp:

Địa chỉ trụ sở: 42 Đinh Tiên Hoàng, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 090.1906686                                           Email: vpccdinhngan@gmail.com

Công chứng viên đăng ký hành nghề tại Văn phòng công chứng Đinh Thị Ngọc Ngân gồm có:

  1. Bà Lê Thị Thơm, Trưởng Văn phòng công chứng là công chứng viên được bổ nhiệm theo Quyết định số 1790/QĐ-BTP ngày 21/6/2012.
  2. Bà Đinh Thị Ngọc Ngân công chứng viên hợp danh là công chứng viên được bổ nhiệm theo Quyết định số 2413/QĐ-BTP ngày 27/11/2017.

Văn phòng công chứng Đinh Thị Ngọc Ngân chính thức hoạt động từ ngày 22/5/2018.

CÁO THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

Văn phòng công chứng Đinh Thị Ngọc Ngân, số 42 Đinh Tiên Hoàng, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Được thành lập theo Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 5/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Giấy đăng ký hoạt động số 05/TP-ĐKHĐ ngày 11/5/2018 do Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp:

Địa chỉ trụ sở: 42 Đinh Tiên Hoàng, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 090.1906686                                           Email: vpccdinhngan@gmail.com

Công chứng viên đăng ký hành nghề tại Văn phòng công chứng Đinh Thị Ngọc Ngân gồm có:

  1. Bà Lê Thị Thơm, Trưởng Văn phòng công chứng là công chứng viên được bổ nhiệm theo Quyết định số 1790/QĐ-BTP ngày 21/6/2012.
  2. Bà Đinh Thị Ngọc Ngân công chứng viên hợp danh là công chứng viên được bổ nhiệm theo Quyết định số 2413/QĐ-BTP ngày 27/11/2017.

Văn phòng công chứng Đinh Thị Ngọc Ngân chính thức hoạt động từ ngày 22/5/2018.