11:08, 22/08/2017

Công ty TNHH Vinh Quân bố cáo thành lập doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Vinh Quân


Địa chỉ: 54 Lý Phục Man, P. Vĩnh Phước, TP. Nha Trang


Giấy CNĐKKD số: 4201755569 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 16/8/2017 ...

Bố cáo thành lập doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Vinh Quân


Địa chỉ: 54 Lý Phục Man, P. Vĩnh Phước, TP. Nha Trang


Giấy CNĐKKD số: 4201755569 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 16/8/2017


Ngành nghề kinh doanh (chính): Hàng cơ khí, vậy liệu xây dựng, phụ  tùng ô tô


Vốn điều lệ: 800.000.000 đồng


Chủ doanh nghiệp: Nguyễn Thế Xuân