09:10, 22/10/2021

Đối tượng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021?

Hỏi: Tôi nghe thông tin sắp đến Nhà nước sẽ  giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2021. Xin hỏi thông tin này được quy định tại văn bản nào, nếu có thì đối tượng nào được hưởng chính sách này?
 

Hỏi: Tôi nghe thông tin sắp đến Nhà nước sẽ  giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2021. Xin hỏi thông tin này được quy định tại văn bản nào, nếu có thì đối tượng nào được hưởng chính sách này?
(Lê Hùng, huyện Diên Khánh)
 
Trả lời: Vấn đề ông hỏi được quy định tại Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH14 ngày 19-10-2021 về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.
 
Theo đó, Nhà nước giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2021 với trường hợp:
 
Người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế TNDN có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019. Cần lưu ý là không áp dụng tiêu chí doanh thu giảm này đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020, năm 2021.
 
Bên cạnh đó, miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các tháng quý III, IV/2021 đối với: Hộ, cá nhân tại địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021 do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định. 
 
Không áp dụng miễn thuế với khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm, sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số.
 
TKTS