Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Thứ Hai, 18/10/2021, 22:15 [GMT+7]

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Hỏi: Chúng tôi kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp với doanh thu hàng năm từ 30 đến 35 tỷ đồng. Chúng tôi muốn biết các tiêu chí xác định doanh nghiệp (DN) nhỏ và siêu nhỏ để xác định DN có thuộc đối tượng được hưởng các chế độ hỗ trợ của Nhà nước hay không?


Lê Năng (TP. Cam Ranh, Khánh Hòa)


Trả lời: Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa xác định DN nhỏ và vừa bao gồm DN siêu nhỏ, DN nhỏ và DN vừa, dựa trên tiêu chí về số lao động tham gia bảo hiểm xã hội, tổng nguồn vốn hoặc tổng doanh thu của DN với lĩnh vực ngành, nghề.


Tiêu chí cụ thể được Chính phủ quy định tại Nghị định số 80/2021 (có hiệu lực từ ngày 15-10-2021) đối với DN nhỏ, siêu nhỏ như sau:


DN siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng. Với lĩnh vực thương mại và dịch vụ, số lao động không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.


DN nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng. Với lĩnh vực thương mại và dịch vụ, số lao động không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng.


Lĩnh vực hoạt động được xác định căn cứ vào ngành, nghề kinh doanh chính mà DN đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG
 

.

các thông tin tiện ích