Hiệu lực của hợp đồng

Thứ Sáu, 24/09/2021, 21:44 [GMT+7]

Hiệu lực của hợp đồng

. Hỏi: Tôi có ký một hợp đồng cho 1 công ty thuê mặt bằng. Hai bên thỏa thuận thời điểm tính thời gian thuê là sau 2 tháng kể từ khi ký hợp đồng để bên Công ty sửa chữa mặt bằng. Hợp đồng này không công chứng. Tuy nhiên sau đó, trong thời gian sửa chữa mặt bằng, công ty không muốn thuê nữa dựa vào lý do, chưa đến thời điểm có hiệu lực hợp đồng. Vậy xin hỏi  hiệu lực hợp đồng tính như thế nào?


(Hoàng Văn Bình, Diên Khánh)


. Trả lời: Theo điều 401 Bộ luật Dân sự về hiệu lực của hợp đồng thì  hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác. Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.


Vấn đề này còn được làm rõ tại  Điều 22 Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.


Theo đó, hợp đồng bảo đảm được công chứng, chứng thực theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan hoặc theo yêu cầu thì có hiệu lực từ thời điểm được công chứng, chứng thực.


Hợp đồng bảo đảm không thuộc quy định trên thì hiệu lực từ thời điểm do các bên thỏa thuận. Trường hợp không có thỏa thuận thì có hiệu lực từ thời điểm hợp đồng được giao kết.


Vì hợp đồng thuê mặt bằng không công chứng (và cũng thuộc diện bắt buộc phải công chứng), căn cứ vào quy định trên, trong trường hợp này, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng vẫn là thời điểm 2 bên ký kết hợp đồng chứ không phải thời gian bắt đầu tính tiền thuê nhà.


TKTS

.

các thông tin tiện ích