Các công việc của thừa phát lại

Chủ Nhật, 19/09/2021, 22:27 [GMT+7]

Các công việc của thừa phát lại

Hỏi: Xin cho biết thừa phát lại được làm những công việc gì?


Hoàng Hải (TP. Cam Ranh)


Trả lời: Thừa phát lại được làm các công việc quy định tại Nghị định số 08/2020 của Chính phủ và quy định của pháp luật, gồm:


- Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của tòa án, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự và giấy tờ, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài;


- Lập vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do thừa phát lại trực tiếp chứng kiến theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức (trừ trường hợp quy định không được lập vi bằng);


- Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan mà vụ việc đó thuộc thẩm quyền thi hành của các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn cấp tỉnh nơi văn phòng thừa phát lại đặt trụ sở;


-Tổ chức thi hành các bản án, quyết định của tòa án theo yêu cầu của đương sự và quy định của pháp luật.


Nghị định của Chính phủ quy định các việc thừa phát lại không được làm như sau:


- Tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của mình, trừ trường hợp pháp luật quy định khác; sử dụng thông tin về hoạt động của thừa phát lại để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức;


- Đòi hỏi thêm bất kỳ khoản lợi ích vật chất nào khác ngoài chi phí đã được ghi nhận trong hợp đồng;


- Kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư, thẩm định giá, đấu giá tài sản, quản lý, thanh lý tài sản;


- Trong khi thực thi nhiệm vụ, thừa phát lại không được nhận làm những việc liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người thân thích của mình, bao gồm: Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột của thừa phát lại, của vợ hoặc chồng của thừa phát lại; cháu ruột mà thừa phát lại là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì;


- Các công việc bị cấm khác theo quy định của pháp luật.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG

.

các thông tin tiện ích