Chế độ đối với người tham gia kháng chiến đang ở nước ngoài

Thứ Tư, 14/08/2019, 22:01 [GMT+7]

Chế độ đối với người tham gia kháng chiến đang ở nước ngoài

Hỏi: Anh trai tôi có thời gian tham gia trong lực lượng thanh niên xung phong trước năm 1975, nay đang định cư ở nước ngoài. Vừa qua tôi nghe tin Nhà nước có chính sách cho đối tượng này, xin hỏi cụ thể thế nào?


Bùi Thanh (phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang)


Trả lời: Chính phủ có Nghị định 102/2018/NĐ-CP quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.


Với người định cư ở nước ngoài là thanh niên xung phong tham gia kháng chiến trong khoảng thời gian từ tháng 7-1950 đến ngày 30-4-1975 (bao gồm cả thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến trong khoảng thời gian từ tháng 3-1965 đến ngày 30-4-1975), thuộc diện người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ được hưởng chế độ theo nghị định này.


Chế độ hỗ trợ, mức hưởng được tính theo số năm thực tế tham gia kháng chiến  (thời gian công tác). Cụ thể như sau:


- Từ đủ 2 năm công tác trở xuống, mức hỗ trợ bằng 4.000.000 đồng;


- Trên 2 năm, thì từ năm thứ 3 trở đi mỗi năm được cộng thêm 1.500.000 đồng.


Thời gian tính hưởng chế độ là thời gian trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong khoảng thời gian và địa bàn quy định. Thời gian tính hưởng chế độ hỗ trợ một lần nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính bằng một năm, dưới 6 tháng được tính bằng 1/2 năm.


Ngoài hỗ trợ bằng tiền, người có quyết định hưởng chế độ hỗ trợ được cấp “Giấy chứng nhận” người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế.


Người thuộc diện hưởng chế độ này, nếu về nước định cư sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế như đối tượng người có công với cách mạng, cựu chiến binh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; khi từ trần người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
 

.

các thông tin tiện ích