Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với bệnh phải điều trị dài ngày

Thứ Tư, 07/08/2019, 21:37 [GMT+7]

Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với bệnh phải điều trị dài ngày

Hỏi: Vợ tôi bị bệnh tim, bác sĩ cho biết bệnh này phải điều trị dài ngày. Vợ tôi làm việc tại công ty, có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), nhưng thời gian làm việc ở đây chưa được lâu. Xin cho biết chế độ ốm đau trong trường hợp của vợ tôi được pháp luật quy định thế nào?


Hoàng Văn Trường (Cam Lâm)


Trả lời: Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau của người lao động trong một năm được tính căn cứ vào đối tượng người lao động, thời gian đóng BHXH, việc làm, nơi làm việc, môi trường, điều kiện làm việc của người lao động.


Theo Luật BHXH, đối với người lao động phải nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau tối đa là 180 ngày (tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần). Hết thời hạn này mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng BHXH.


Thư bạn không nói rõ thời gian mà vợ bạn đã đóng BHXH. Chúng tôi trích dẫn nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau: Trường hợp người lao động đã hưởng hết 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tiếp tối đa bằng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc. Ví dụ: Ông B. có thời gian đóng BHXH bắt buộc là đủ 1 năm, mắc bệnh cần chữa trị dài ngày. Ông B. đã hưởng hết 180 ngày đầu tiên, sau đó vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng trợ cấp với mức thấp hơn nhưng tối đa là 1 năm. Sau khi điều trị bệnh ổn định, ông B. trở lại làm việc và đóng BHXH đủ 2 năm thì tiếp tục nghỉ việc để điều trị bệnh (thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày). Như vậy, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau tối đa của lần điều trị này đối với ông B. sẽ là 180 ngày và 3 năm (thời gian đóng BHXH để tính thời gian hưởng tối đa sau khi đã nghỉ hết 180 ngày là tổng thời gian đã đóng BHXH).


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
 

.

các thông tin tiện ích