Lịch cắt điện sửa chữa theo kế hoạch khu vực Nha Trang ngày 2-10 đến ngày 8-10-2019

Thứ Năm, 26/09/2019, 20:28 [GMT+7]

Ngày

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

Lý do cẮt điỆn

2-10

Cắt điện: T.02C, hạ áp lộ A T.02D (Vĩnh Ngọc).

Từ 06h45 đến 12h00

Thi công NCS MBA, xử lý an toàn hành lang lưới điện hạ áp.

Cắt điện: T.23E (Phước Điền-Phước Đồng).

Từ 07h00 đến 16h00

Thi công đấu nối MBA mới, sang tải hạ áp.

3-10

Cắt điện: T.14B (Phan Đình Giót).

Từ 06h30 đến 15h00

Thi công NCS MBA, sang tải hạ áp.

Cắt điện: Hạ áp lộ A T.93C (Vĩnh Thạnh).

Từ 07h30 đến 12h00

Thay trụ điện hạ áp.

4-10

Cắt điện: T.238 (Chung cư Ngô Gia Tự), hạ áp T.49B (Nguyễn Hữu Huân).

Từ 07h00 đến 17h00

Thi công đấu nối MBA mới, sang tải hạ áp.

Cắt điện: T.214 (BV Vinmec).

Từ 07h00 đến 16h00

Vệ sinh bảo dưỡng TBA.

Cắt điện: T.100B (Phước Đồng).

Từ 07h00 đến 10h00

Thi công đấu nối MBA mới, sang tải hạ áp.

5-10

Cắt điện: T.59A, T.59B (Vĩnh Thạnh).

Từ 07h00 đến 15h30

Thi công NCS MBA, sang tải hạ áp.

8-10

Cắt điện: T.31B (Phương Câu).

Từ 07h00 đến 12h00

Thi công NCS MBA, sang tải hạ áp.

Cắt điện: T.73A (Chế Lan Viên-Bình Tân).

Từ 07h00 đến 16h00

Thi công đấu nối MBA mới, sang tải hạ áp.

 

.

các thông tin tiện ích