Lịch cắt điện sửa chữa theo kế hoạch khu vực Nha Trang ngày 4-9 đến ngày 10-9-2019

Thứ Năm, 29/08/2019, 17:22 [GMT+7]

Ngày

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

Lý do cẮt điỆn

4-9

Cắt điện: T.57 (Điện Biên Phủ).

Từ 06h00 đến 14h00

Thi công NCS MBA.

Cắt điện: T.01A, T.02B (Vĩnh Ngọc).

Từ 06h00 đến 16h30

Thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp, tăng cường dây dẫn hạ áp.

Cắt điện: T.40D (Lê Hồng Phong).

Từ 07h00 đến 16h00

Thi công lưới điện hạ áp.

5-9

Cắt điện: T.90B (Đề Pô).

Từ 07h30 đến 12h30

Thi công NCS MBA.

6-9

Cắt điện: Hạ áp T.223 (Chung cư Bình Phú).

Từ 06h00 đến 12h00

Thi công lưới điện trung, hạ áp.

Cắt điện: T.24 (Củ Chi).

Từ 06h00 đến 14h00

Thi công NCS MBA.

Cắt điện: T.412 (Khu dân cư Hòn Rớ).

Từ 07h00 đến 16h00

Thi công lưới điện hạ áp.

7-9

Cắt điện: T.62A (Lam Sơn).

Từ 07h00 đến 12h30

Thi công NCS MBA.

9-9

Cắt điện: T.317 (Công ty Kim Vân Thủy) T.297 (Công ty TNHH Hoàng Lan, Nhà hàng Ngọn Hải Đăng), T.79 (Nhà hàng Biển Ngọc), T.253 (Công ty Cổ phần ANA MARINA Nha Trang), T.215 (Công ty TNHH Hoàng Lan), T.130 (Công ty TNHH Toàn Hưng Nha Trang).

Từ 06h00 đến 16h00

Thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp.

Cắt điện: T.14B (Phan Đình Giót).

Từ 05h30 đến 15h30

Thi công NCS MBA.

Cắt điện: T.02C, T.02D (Vĩnh Ngọc).

Từ 07h30 đến 12h00

Thi công lưới điện hạ áp.

Cắt điện: T.23C (Phước Toàn Trung, Phước Đồng), T.219 (Công ty TNHH Thủy Sản Uy Tiến).

Từ 07h00 đến 11h00

Thi công đấu nối TBA mới.

Cắt điện: Hạ áp T.23C (Phước Toàn Trung, Phước Đồng).

Từ 11h30 đến 14h00

Thi công lưới điện hạ áp.

Cắt điện: T.37D (Phước Sơn - Trảng É - Phước Đồng).

Từ 07h00 đến 16h00

Thi công lưới điện hạ áp.

 

.

các thông tin tiện ích