Lịch cắt điện sửa chữa theo kế hoạch khu vực Nha Trang ngày 28-8 đến ngày 3-9-2019

Thứ Năm, 22/08/2019, 18:56 [GMT+7]

Ngày

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

Lý do cẮt điỆn

28-8

Cắt điện: T 25B (Đồng Muối).

Từ 07h00 đến 16h00

Thi công NCS MBA.

29-8

Cắt điện: Hạ áp lộ C T.60 (Nguyễn Xiển).

Từ 06h00 đến 12h00

Thi công lưới điện hạ áp.

30-8

Cắt điện: T.243 (Trung Tâm Cứu Hộ Đường Biển).

Từ 07h00 đến 16h00

Thi công NCS MBA.

3-9

Cắt điện: Hạ áp lộ A T.24C (Lê Hồng Phong).

Từ 07h00 đến 10h00

Sang tải hạ áp từ TBA T.24C qua T.63.

 

.

các thông tin tiện ích