06:09, 01/09/2017

Lịch cắt điện sửa chữa theo kế hoạch khu vực Nha Trang từ 6-9-2017 đến 12-9-2017.

Lịch cắt điện sửa chữa theo kế hoạch khu vực Nha Trang

Ngày

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

Lý do cẮt điỆn

06/9/17

Cắt điện: T.221+T.220 (Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang), T.55 (Đường Điện Biên Phủ), T.216 (Công ty TNHH Hoàng Quân), T.219 (Sân thể thao Bắc Vĩnh Hải), T.56 (Đường Điện Biên Phủ), T.235 + T.236 (Trường Sĩ quan thông tin), T.57 (Đường Điện Biên Phủ), T.58 (Đường Điện Biên Phủ), T.80, T.263 (Viễn Thông Đường Đệ), Phát), T.37A (Ba Làng), T.37C (Ba Làng), T.DD05 (Đèn Đường), T.138 (Khách sạn Wonderland).

Từ 05h30 đến 15h30.

{C}{C} -    Hoán đổi xà đỡ FCO, xà đỡ sứ, thay dây nhánh rẽ vào TBA, chuyển đấu nối MBA cấp nguồn REC.

{C}{C} -    Thay MBA trạm T.53, T.57, T.55, T.58.

{C}{C} -    Thi công ĐD hạ áp, lắp HCD hạ áp.

Cắt điện: T.05D (Trần Phú).

Từ 07h00 đến 12h00.

{C}{C} -    Thay HCD hạ áp.

Cắt điện: T.48A (Phương Sài).

Từ 07h00 đến 17h00.

{C}{C} -    {C}{C} San tải hạ áp qua TBA T.48D.

Cắt điện: T.348, T.487, T.489 (Khu đô thị Phước Long A), T.467 (Khu đô thị An Viên).

Từ 07h30 đến 09h30.

{C}{C} -    Hoán chuyển MBA trạm T.348 và T.467.

Cắt điện: T.318 (Tiểu đoàn D12 Thông Tin).

Từ 09h30 đến 11h00.

{C}{C} -    Thay MBA T.318.


07/9/17

Cắt điện: T.52 (Bắc Sơn).

Từ 06h00 đến 09h30.

{C}{C} -    Hoán đổi xà đỡ FCO, xà đỡ sứ.

Cắt điện: Hạ áp lộ A T.35B (Núi Sạn).

Từ 09h30 đến 11h30.

{C}{C} -    Thi công ĐD hạ áp.

Cắt điện: Hạ áp lộ B T.35B (Núi Sạn).

Từ 06h00 đến 16h30.

{C}{C} -    Thi công ĐD hạ áp.

Cắt điện: T.99 (Đồng Rọ), T.465B (KĐT VCN), T.320 (DN Hương Biển), T.25B (Đồng Muối), T.483 (Cty bơm nước HUD), T.485, T.312B (NM thuốc lá), T.322 (Bao bì thuốc lá), F5C (Dệt Tân Tiến).

Từ 07h00 đến 07h30

t16h30 đến 17h00.

{C}{C} -    Tháo đấu lèo tuyến 482/E27 tại VT 05.

Cắt điện: T.465B (KĐT VCN).

Từ 07h00 đến 17h00.

{C}{C} -    Thi công hạ ngầm đường dây trung áp.

Cắt điện: T.41K (Kim Bồng).

Từ 07h00 đến 17h00.

{C}{C} -    Thi công ĐD hạ áp.

Cắt điện: T.05C (Trần Phú).

Từ 07h00 đến 12h00.

{C}{C} -    Thay HCD hạ áp.

Cắt điện: T.67B (hà Thanh).

Từ 07h00 đến 10h00.

{C}{C} -    Thay FCO trạm.

Cắt điện: T.87B (Đường Nguyễn Tri Phương).

Từ 07h00 đến 15h00.

{C}{C} -    Thay tủ điện.

08/9/17

Cắt điện: T.382 (Nhà hỏa táng), T.383, T.384 (Bãi rác Lương Hòa), T.198, 198B (Cty TNHH Hưng Long), T.210 (Phạm Đăng Khoa), T.184 ( Thịnh Đức Tiến), T.197 (Cty TNHH Sao Mai Anh), T.199 (Cty CP Bê tông Mường Thanh), T.195 (Cty TNHH Hồng Thịnh), T.294 (Cty TNHH Hồng Linh, Cty TNHH Nam Thịnh Long), T.196 (Cty TNHH Long Hương).

Từ 05h30 đến 15h30.

{C}{C} -    Hoán đổi xà đỡ FCO, xà đỡ sứ TBA, thay xà đỡ dây.

{C}{C} -    Thay MBA.

{C}{C} -    Tháo và đấu lèo tại VT18-6.

Cắt điện: T.98 (Vĩnh Ngọc), T.54E (Ngọc Sơn), T.155, T.155B (Suối khoáng nóng Seafood F.17), T.157 (Suối khoáng nóng Tháp Bà).

Từ 05h30 đến 11h30.

{C}{C} -    Thay buloong xà.

Cắt điện: T.11, T.12. T.16 (Đèn Đường).

Từ 06h00 đến 16h30.

{C}{C} -    Thi công ĐD hạ áp, lắp HCD hạ áp.


08/9/17

Cắt điện: T.05E (Trần Phú).

Từ 07h00 đến 12h00.

{C}{C} -    {C} Thay HCD hạ áp.

Cắt điện: T.93A (Vĩnh Hiệp).

Từ 07h00 đến 17h00.

{C}{C} -    {C} Thi công ĐD hạ áp.

Cắt điện: T.02 (Chụt1-Trần Phú).

Từ 07h00 đến 14h00.

{C}{C} -    {C} Thay tủ điện.


09/9/17

Cắt điện: Hạ áp lộ B T.23B ( Củ Chi).

Từ 06h00 đến 16h30.

{C}{C} -    {C} Thi công ĐD hạ áp, lắp HCD hạ áp.

Cắt điện: T.68B, T.68C (Ngọc Hội).

Từ 07h00 đến 17h00.

{C}{C} -    {C} Thi công ĐD hạ áp, san tải hạ áp.

10/9/17

Cắt điện: Hạ áp lộ B T.59D (Nam Hòn Khô).

Từ 06h00 đến 12h30.

{C}{C} -    {C} Thi công ĐD hạ áp, lắp HCD hạ áp.

11/9/17

Cắt điện: T.05B (Trần Phú).

Từ 07h00 đến 12h00.

{C}{C} -    {C} Thay HCD hạ áp.

Cắt điện: T.72 (Đường Võ Thị Sáu-Vĩnh Trường).

Từ 07h30 đến 16h00.

{C}{C} -    {C} Thi công ĐD hạ áp.

Cắt điện: T.78B (khu vực Bình Tân - Đường Phùng Hưng).

Từ 07h30 đến 15h00.

{C}{C} -    {C} Thi công ĐD cáp.

12/9/17

Cắt điện: T.59C (Phú Xương), T.59A (Vĩnh Hải), T.153 (Khu AT).

Từ 07h00 đến 10h00.

(mỗi trạm mất điện 01 giờ)

{C}{C} -    {C} Thí nghiệm định kỳ.

Cắt điện: T.60 (Đường Nguyễn Xiển).

Từ 07h00 đến 10h00.

{C}{C} -    {C} Hoán đổi xà đỡ FCO, xà đỡ sứ TBA.

Cắt điện: T.14A (Phương Sài).

Từ 07h00 đến 17h00.

{C}{C} -    {C} Thay HCD hạ áp.

Cắt điện: T.17C (Nguyễn Thiện Thuật).

Từ 07h00 đến 12h00.

{C}{C} -    {C} Thay HCD hạ áp.

Cắt điện: T.220 (Cty CP DV-VH và Quảng cáo).

Từ 07h30 đến 08h30.

{C}{C} -    {C} Thí nghiệm định kỳ.

Cắt điện: T.25 (Đường Phòng Không), T.24B (Tập thể tiểu đoàn 377 - Đường Phòng Không).

Từ 08h30 đến 10h30.

{C}{C} -    {C} Thí nghiệm định kỳ.

Cắt điện: T.25C (Lê Hồng Phong), T.25B (Đồng Muối 2).

Từ 08h00 đến 10h00.

{C}{C} -    {C} Thi công ĐD hạ áp.