10:08, 09/08/2017

Lịch cắt điện sửa chữa theo kế hoạch Khu vực Nha Trang ngày 9-8 đến 15-8-2017

Lịch cắt điện sửa chữa theo kế hoạch Khu vực Nha Trang

Ngày

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

Lý do cẮt điỆn

09/8/17

Cắt điện: T.44A (Lê Thánh Tôn).

Từ 07h00 đến 16h00.

-    Thi công  ĐD hạ áp.

Cắt điện: Hạ áp lộ A TBA T.01E (Vĩnh Ngọc).

Từ 07h00 đến 14h00.

-    Thi công  ĐD hạ áp.

Cắt điện: T.467 (KĐT An Viên), T.255B (Cty Anh Nguyễn).

Từ 07h00 đến 12h00

(Mỗi trạm mất điện 02 giờ).

-    Thay MBA.

Cắt điện: T.169A (Cty Trường Phát), T.169B (Cty DESIPER), T.02B, T.02C (Đường Tô Hiệu), T.24A (Đồng Muối 1), T.36E (Đường Phước Long), T.84B(Đường Dã Tượng), T.411(KDC Hòn Rớ), T.289 (Tập thể Không Quân).

Từ 07h30 đến 11h30

(Mỗi trạm mất điện 01 giờ).

-    Thí nghiệm định kỳ.

-    Lắp tụ bù hạ áp.


 

10/8/17

Cắt điện: T.68B (Phương Sài).

Từ 07h00 đến 17h00.

-    Thi công  ĐD hạ áp.

Cắt điện: T.50B (Phú Vinh).

Từ 07h00 đến 09h00.

-    Thay MBA.

Cắt điện:  T.38, T.60A (Sinh Trung), T.28(Chợ Đầm).

Từ 07h00 đến 11h00

(Mỗi trạm mất điện 01 giờ).

-    Thí nghiệm định kỳ.

11/8/17

Cắt điện:  T.81 (Hòn Sện), T.296(Trường Tiểu học Đường Đệ), T.74 (Hòn Sện), T.75, T.136(Cấp nước Đồng Đế), T.69, T.76, T.137(Công ty TNHH Thủy Việt), T.77, T.293(Khách sạn Hòn Sện), T.70, T.297(Công ty TNHH Hoàng Lan, Nhà hàng Ngọn Hải Đăng), T.79 (Nhà hàng Biển Ngọc), T.298(Rusalca), T.299 (Đài Vi Ba), T.DD04,T.132(Hồ Tiên), T.08+T.09+T.10 (Đènđường),T.134(PhúHưng Phát), T.37A (Ba Làng), T.37C(Ba Làng),T.DD05 (Đèn Đường), T.138(Khách sạn Wonderland).

Từ 06h00 đến 13h00.

-    Thay MBA.

-    Hoán đổi xà FCO, xà đỡ sứ.

Cắt điện: T.02C (Vĩnh Ngọc).

Từ 07h00 đến 17h00.

-    Thi công  ĐD hạ áp.

Cắt điện: T.05G (Trần Phú).

Từ 07h00 đến 11h30.

-    Lắp hộp chia dây hạ áp.

Cắt điện: T.366 (Chiếu sáng), T.361A,B, T.363A,B (Gỗ Cát Phú), T.429, T.429B, T.249C (Cty Chế biến thủy sản Phước Đồng), T.450, T.455, T.455B (Nước khoáng Ponaga), T.100C (Phước Đồng), T.453 (TT đào tạo lái xe cơ giới), T.405 (Nước Đá Liên Phát), T.23B (Phước Lộc, Phước Đồng), T.477 (Cty Hoàng Hải) T.367 (Chiếu sáng), T.23D, T.23F (Phước Lợi, Phước Đồng), T.23C (Phước Toàn Trung, Phước Đồng), T.223 (Cty Bảo Trân GLASS), T.135 (Cty TNHH Công Dũng (Sáu Bông), T.136 (Trại Tạm giam CA Tỉnh KH).

Từ 06h00 đến 15h00

-    Thay tủ điện T.23D.

-    Lắp tụ bù hạ áp.

-    Thi công TBA mới.


 

13/8/17

Cắt điện: T.13A, T.13B (Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Từ 07h00 đến 17h00

-    Thi công  ĐD hạ áp.

14/8/17

Cắt điện: T.05E (Trần Phú).

Từ 07h00 đến 11h30.

-    Lắp hộp chia dây hạ áp.

Cắt điện: T.254B (KS IBIS Styles).

Từ 09h00 đến 10h00.

-    Kiểm tra thiết bị đóng cắt.

Cắt điện: T.14A (Phan Đình Giót).

Từ 07h00 đến 17h00.

-    Thi công  ĐD hạ áp.


 

15/8/17

Cắt điện: T.269 (Cát Lợi 1); T.272 (Cát Lợi 2); T.392A&B (UBND xã Vĩnh Lương); T.303A&B (Vĩnh Lương);T.141 (Ga lương Sơn); T.208(Đồn biên phòng 368); T.270(Cty TNHH Việt Khánh); T.273(DNTN hải sản Việt Phát); T.207(Cty TNHH Hồng Hải); T.274 & T.274B(Cty TNHH Hồng Phi); T.143 & 144(Cty TNHH Đại Thuận); T.145(Nước đá Đức Thanh); T.142(Bưu điện Lương Sơn); T.186(Tôm giống Vĩnh Lương); T.187(Trại tôm ông Trung); T.156(Nuôi tôm Vĩnh Lương); T.185(Chùa phật Quang Sơn); T.430(Cty TNHH Review); T.188(Cty CPDL sinh thái Long Phú).

Từ 05h00 đến 15h00.

-    Thay MBA.

-    Thay xà, dây dẫn.

Cắt điện: Hạ áp lộ B TBA T.62D (Vĩnh Xương).

Từ 07h00 đến 11h30

-    San dây hạ áp.

Cắt điện: T.41K (Kim Bồng – Ngọc Hiệp).

Từ 07h00 đến 17h00.

-    Thi công  ĐD hạ áp.

Cắt điện: T.05B (Trần Phú), T.428 (KS TANIA).

Từ 07h00 đến 11h30.

-    Lắp hộp chia dây hạ áp.

-    Thi công TBA mới.

Cắt điện: T.115 (DNTN Nguyên Sanh), T.99 (Phước Điền-Phước Đồng).

Từ 07h00 đến 11h30.

-    San tải hạ áp.

-    Tháp đầu trụ.