05:07, 20/07/2017

Lịch cắt điện sửa chữa theo kế hoạch Khu vực Nha Trang ngày 26-7 đến 1-8-2017

Lịch cắt điện sửa chữa theo kế hoạch Khu vực Nha Trang

Ngày

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

Lý do cẮt điỆn

26/7/17

Cắt điện: T.59A (Vĩnh Hải), T.257 (Làng SOS), T.307B (Công ty Dược), T.435 (BCH quân sự), T.59C (Phú Xương), T.308 (Bưu điện Đồng Đế), T.25 (Vĩnh Hải), T.62D (Vĩnh xương).

Từ 06h00 đến 08h00.

-    Thí nghiệm định kỳ TBA T.59A, T.59C.

Cắt điện: T.89 (Vĩnh Hải).

Từ 06h00 đến 11h30.

-    Thi công  ĐD hạ áp.

-    Lắp hộp chia dây.

Cắt điện: T.153 (Khu AT), T.154 (Trường Thực nghiệm MGTW-2), T.301 (Đài Phát xạ Đồng đế).

Từ 08h00 đến 10h30.

-    Thí nghiệm định kỳ.

-    Hoán đổi xà TBA.

Cắt điện: T.DD03 (Đèn đường).

Từ 07h00 đến 07h30.

-    Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: T.DD04 (Đèn đường).

Từ 08h00 đến 08h30.

-    Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: T.DD05 (Đèn đường).

Từ 09h00 đến 09h30.

-    Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: T.DD07 (Đèn đường).

Từ 10h00 đến 10h30.

-    Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: T.DD08, T.DD09, T.DD10 (Đèn đường).

Từ 11h00 đến 12h30

(Mỗi trạm mất điện 0,5 giờ).

-    Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: T.DD11 (Đèn đường).

Từ 13h00 đến 13h30.

-    Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: T.DD12 (Đèn đường).

Từ 14h00 đến 14h30.

-    Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: T.DD13 (Đèn đường).

Từ 15h00 đến 15h30.

-    Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: T.50B (Phú Vinh), T.41D, T.41G, T.41H (Ngọc Hiệp).

Từ 06h00 đến 10h30.

-    Thay MBA.

Cắt điện: T.78B, T.78D, T.78C (khu vực Bình Tân - Đường Phùng Hưng), T.78A (Tập thể Điện Lực), T.305 (Trường SQCHKT Không Quân), T.222 (Khách sạn Nhật Thiên), T.36C, T.36F (Đường Hoàng Diệu), T.87B (Đường Nguyễn Tri Phương), T.239 (Chung cư 312 Dã Tượng), T.36A,T.36B, T.84, T.84B (Đường Dã Tượng), T.291 (Trạm xử lý nước thải số 6).

 

Từ 05h00 đến 16h00.

-    Lắp LBS tại VT 478-E27/101, thay tụ bù VT 478-E27/99.

-    Thay tủ điện TBA T.87B, T.84, T.291.

-    Thí nghiệm định kỳ TBA T.36C, T.222, T.78D, T.84, T.36A, T.36B, T.239, T.284.


 

28/7/17

Cắt điện: T.269 (Cát Lợi 1), T.290 (Lương Hòa 1), T.291 (Lương Hòa 2), T.272 (Cát Lợi 2), T.392A&B (UBND xã Vĩnh Lương), T.303A&B (Vĩnh Lương), T.382(Nhà hỏa táng), T.383 & T.384 (Bãi rác Lương Hòa), T.198 và 198B (Cty TNHH Hưng Long), T.197(Cty TNHH Sao Mai Anh), T.199 (Cty CP Bê tông Mường Thanh), T.195 (Cty TNHH Hồng Thịnh), T.294 (Cty TNHH Hồng Linh, Cty TNHH Nam Thịnh Long), T.196 (Cty TNHH Long Hương), T.141 (Ga lương Sơn), T.208(Đồn biên phòng 368), T.270(Cty TNHH Việt Khánh), T.273(DNTN hải sản Việt Phát), T.207(Cty TNHH Hồng Hải), T.274 & T.274B (Cty TNHH Hồng Phi), T.143 & 144 (Cty TNHH Đại Thuận), T.145(Nước đá Đức Thanh), T.142(Bưu điện Lương Sơn), T.186(Tôm giống Vĩnh Lương), T.187(Trại tôm ông Trung), T.156(Nuôi tôm Vĩnh Lương), T.185(Chùa phật Quang Sơn), T.430(Cty TNHH Review), T.188(Cty CPDL sinh thái Long Phú).

Từ 05h30 đến 06h30 và

từ 15h00 đến 15h30.

 

-    Tháo – đấu lèo tuyến 471/E31 tại VT 18-6.

-    Lắp bộ thoát quá điện áp VT 18-3, thay bulon xà cột VT 77.

 

28/7/17

Cắt điện: T.98 (Vĩnh Ngọc), T.54E (Ngọc Sơn), T.155 (Suối khoáng nóng Seafood F.17), T.157 & T.155B (Suối khoáng nóng Tháp Bà).

Từ 05h30 đến 15h30

-    Nhánh rẽ  471/E31 lắp bộ thoát quá điện áp VT 18-12, thay bulon xà cột VT18-20, VT18-21.

-    Thay MBA trạm T.54E, T.98.

Cắt điện: T.09 (Thống Nhất).

Từ 06h00 đến 11h30

-    Thay MBA.

-    Thi công ĐD hạ áp.

29/7/17

Cắt điện: TBA T.90A (Huỳnh Thúc Kháng).

Từ 06h00 đến 17h00.

-    San tải hạ áp.

Cắt điện: T.233 (Cơ khí đường sắt), T.90B (Khu Đề Pô), T.90C (Bình Khê), T.122 (XN Đầu máy); T.12A (Võ Trứ).

Từ 06h00 đến 11h30.

-    Thay MBA trạm T.90B, T.90C, T.12A.

30/7/17

Cắt điện: T.21B(Trần Nhật Duật); T.25(Cửu Long).

Từ 06h00 đến 17h00.

-    Thi công ĐD hạ áp, lắp tụ bù hạ áp.

31/7/17

Cắt điện: T.411, T.413 (Hòn Rớ).

Từ 07h30 đến 09h30

(Mỗi trạm mất điện 01 giờ).

-    Thí nghiệm định kỳ, lắp tụ bù hạ áp.

Cắt điện: T.417 (Hòn Rớ).

Từ 06h30 đến 11h30.

-    Thí nghiệm định kỳ.

-    San tải hạ áp.