Nông thôn Vạn Ninh khởi sắc

Thứ Tư, 19/08/2020, 22:14 [GMT+7]

Nông thôn Vạn Ninh khởi sắc

Từ năm 2015 đến nay, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) có bước chuyển mạnh mẽ. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc tích cực của toàn xã hội, sự tham gia nhiệt tình của người dân, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc.


Nỗ lực vượt khó


Năm 2010, huyện Vạn Ninh bước vào triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Thời điểm ấy, hệ thống giao thông nông thôn của các xã hầu hết là đường đất, những tiềm năng và thế mạnh của địa phương chưa được khai thác hiệu quả; thu nhập của người dân phụ thuộc vào nghề nông nên vẫn ở mức thấp so với mặt bằng chung toàn tỉnh.

 

Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở Vạn Ninh.

Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở Vạn Ninh.


Ông Nguyễn Ngọc Ý - Trưởng phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh cho biết, huyện bước vào xây dựng NTM trong bối cảnh  hết sức khó khăn, ngân sách hạn hẹp. Tuy nhiên, xác định đây là chương trình trọng điểm quốc gia, huyện vẫn ưu tiên tăng cường nguồn lực cho Chương trình NTM, đồng thời huy động mọi thành phần kinh tế và nhân dân tham gia đóng góp. Qua 10 năm thực hiện chương trình, đến nay, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM ở huyện đạt hơn 714 tỷ đồng, riêng 5 năm trở lại đây hơn 400 tỷ đồng với hàng trăm công trình như: Giao thông, kênh mương, trường học…


Những năm qua, huyện tập trung chuyển đổi hình thức sản xuất theo hướng cơ giới hóa, khai thác các lợi thế vốn có về điều kiện tự nhiên thông qua việc đưa các giống cây và vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất.Triển khai các chương trình khuyến công, khuyến nông, đưa các nông sản đặc trưng của huyện tiếp cận với thị trường trong và ngoài nước như: Chả cá, mỹ nghệ, trầm hương… Đồng thời, Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia các hoạt động xây dựng NTM, tích cực lao động sản xuất, chủ động chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi…


Ông Võ Lục Phẩm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh đánh giá, qua thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM, kết quả mang lại rất khả quan. Đến nay, huyện có 7/11 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Số tiêu chí đạt chuẩn NTM bình quân chung trên địa bàn toàn huyện đạt 16,7 tiêu chí/xã. Bộ mặt nông thôn thực sự khởi sắc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Điều quan trọng nhất là đời sống của người dân ngày một nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt. Nếu như 5 năm đầu triển khai chương trình là bước đệm, xây dựng nền móng tạo đà, thì từ năm 2015 đến nay, bước chuyển mình trong xây dựng NTM được thể hiện rõ rệt nhất. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chỉ còn khoảng hơn 2,1%.


Phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới


Những năm tới, huyện sẽ phát động nhiều phong trào thi đua gắn với những mô hình hiệu quả, nhân rộng những cách làm hay, những tấm gương tiêu biểu, nổi bật trong thực hiện xây dựng NTM; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân để nhân dân hiểu rõ và tích cực tham gia đóng góp xây dựng NTM.

 

Xã nông thôn mới Xuân Sơn ngày một khởi sắc.

Xã nông thôn mới Xuân Sơn ngày một khởi sắc.


Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025 trở thành huyện NTM, theo ông Võ Lục Phẩm, địa phương sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, tăng cường huy động các nguồn vốn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nâng cao kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM; có biện pháp huy động tích cực và linh hoạt, tranh thủ tất cả các nguồn vốn theo phương châm đa dạng hóa các nguồn vốn, đa dạng hóa các hình thức huy động vốn từ bên ngoài; đẩy mạnh chính sách xã hội hóa trong các lĩnh vực như: Y tế, giáo dục, nhà ở… nhằm thu hút nguồn lực vào đầu tư phát triển. Hiện thực hóa được điều này, địa phương cần nguồn kinh phí hơn 225 tỷ đồng.


Ngoài ra, huyện sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc của quê hương trong trường học; làm tốt công tác hướng nghiệp cho học sinh THPT; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; củng cố, kiện toàn mạng lưới y tế ở cơ sở gắn với nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng và các chỉ tiêu, nhiệm vụ về dân số, gia đình và trẻ em; nâng cao kiến thức của người dân về bảo vệ sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng các công trình hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả các giải pháp, phương án bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng cảnh quan, không gian nông thôn xanh - sạch - đẹp; đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo các điều kiện quy định về môi trường; rà soát và tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện bộ tiêu chí nâng cao, phấn đấu có xã đạt bộ tiêu chí NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu trong giai đoạn tới.


THÀNH NAM

 

.

các thông tin tiện ích