Tập trung phát triển nền nông nghiệp theo hướng công nghệ cao

Thứ Ba, 18/08/2020, 20:50 [GMT+7]

Tập trung phát triển nền nông nghiệp theo hướng công nghệ cao

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 54 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Quyết định số 357 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược lâu dài và là một trong những ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những năm tới; tập trung phát triển nền nông nghiệp theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế; đẩy nhanh việc thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống của dân cư nông thôn. Tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 đạt tốc độ tăng trưởng ngành nông - lâm - thủy sản bình quân từ 2 đến 3%; thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn đến năm 2025 tăng tối thiểu từ 1,32 lần so với năm 2020. Phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, không còn xã dưới 15 tiêu chí; có 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 50% số huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 20% số huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu; bảo đảm sản lượng lương thực toàn tỉnh đạt hơn 290.000 tấn gạo…


N.D

 

.

các thông tin tiện ích