Cung cấp thông tin tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động thể thao liên quan đến du lịch mạo hiểm

Thứ Hai, 07/09/2020, 21:36 [GMT+7]

Cung cấp thông tin tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động thể thao liên quan đến du lịch mạo hiểm

Sở Du lịch vừa có văn bản đề nghị Sở Văn hóa -Thể thao và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp cung cấp thông tin về tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động thể thao có liên quan đến sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch (tạm gọi là du lịch mạo hiểm).


Theo đó, Sở Du lịch đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao cung cấp thông tin về hoạt động thể thao do sở này quản lý, cấp phép có liên quan đến các sản phẩm du lịch mạo hiểm được quy định tại Điều 8, Nghị định 168 ngày 3-12-2017 của Chính phủ. Trong đó, nêu rõ các hoạt động thể thao đã cấp phép; các hoạt động chưa được cấp phép do còn vướng các thủ tục, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện; cung cấp danh sách các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao có liên quan đến sản phẩm du lịch mạo hiểm đã được sở cấp phép đủ điều kiện kinh doanh. UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp rà soát cung cấp thông tin về tổ chức, cá nhân kinh doanh các sản phẩm du lịch mạo hiểm đang hoạt động trên địa bàn quản lý.


X.T 

.

các thông tin tiện ích