Thể lệ cuộc thi về Thương hiệu du lịch Nha Trang – Khánh Hòa gồm biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan)

Thứ Sáu, 04/09/2020, 21:08 [GMT+7]

Thể lệ cuộc thi về Thương hiệu du lịch Nha Trang – Khánh Hòa gồm biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan)

THỂ LỆ
 
Tham gia Cuộc thi về Thương hiệu du lịch Nha Trang – Khánh Hòa gồm biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan)
 
I. NỘI DUNG CUỘC THI
 
1. Mục đích
 
- Xây dựng hệ thống nhận diện cho thương hiệu du lịch tỉnh Khánh Hòa sử dụng trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch địa phương, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.
 
- Phát huy khả năng, tinh thần sáng tạo của các tổ chức cá nhân vào việc tham gia cuộc thi.
 
- Thông qua cuộc thi nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Khánh Hoà.
 
2. Đối tượng tham gia
 
- Cuộc thi được phát động rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có khả năng sáng tác, thiết kế.
 
- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký không được tham gia dự thi.
 
II. QUY ĐỊNH TÁC PHẨM, TÁC GIẢ DỰ THI
 
1. Quy định về tác phẩm
 
a. Quy định chung
 
- Tác phẩm dự thi đầy đủ phải bao gồm: biểu trưng (logo) và bản thuyết minh ý tưởng dự thi hoặc biểu ngữ (slogan) và bản thuyết minh ý nghĩa dự thi (bản thuyết minh ngắn gọn, súc tích, không quá 500 từ); Khuyến khích các tác giả thể hiện logo kèm theo slogan trên cùng một tác phẩm để tạo sự đồng nhất, hài hòa trong cùng một chỉnh thể.
 
- Tất cả tác phẩm tham gia dự thi Ban Tổ chức sẽ không trả lại cho tác giả dự thi.
 
b. Quy định về nội dung, hình thức
 
- Đối với biểu trưng (logo):
 
+ Dễ nhận diện, tạo cảm xúc, ấn tượng, dễ nhớ, ấn tượng thị giác mạnh, tính liên tưởng, liên kết cao.
 
+ Biểu trưng dự thi phải là tác phẩm chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, truyền hình, diễn đàn), chưa từng tham gia bất cứ cuộc thi nào.
 
+ Biểu trưng không vi phạm thuần phong mỹ tục, không sao chép, trùng lặp với bất cứ hình ảnh biểu trưng nào trong và ngoài nước.
 
+ Khuyến khích thể hiện với phong cách trẻ trung, sinh động, sáng tạo, phù hợp với xu hướng thiết kế của thế giới hiện nay.
 
+ Cần có tính ứng dụng cao, dễ dàng in ấn trên mọi chất liệu.
 
+ Mỗi phiên bản biểu trưng (logo) dự thi được thể hiện một trang giấy khổ A4, có chiều rộng 15 cm, thiết kế màu (đặt giữa trang giấy); Một bản thu nhỏ của biểu trưng màu và biểu trưng trắng đen có chiều rộng 03 cm (đặt phía dưới góc bên phải của trang A4).
 
- Đối với biểu ngữ (slogan):
 
+ Biểu ngữ cần ngắn gọn, súc tích (không quá 10 từ), tạo ấn tượng, dễ nhớ. Được thể hiện một trang giấy khổ A4 (có thể được thiết kế cách điệu, màu sắc).
 
+ Biểu ngữ (slogan) có thể đứng độc lập hoặc đi liền với biểu trưng (logo).
 
+ Được thể hiện bằng phiên bản tiếng Việt và phiên bản tiếng Anh.
 
2. Quy định về tác giả 
 
- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các tác phẩm tham gia cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác.
 
- Mỗi tác giả tham gia cuộc thi không giới hạn về số lượng tác phẩm dự thi.
 
- Tác giả tham gia thi chịu trách nhiệm về bản quyền của tác phẩm dự thi và các quyền liên quan khác. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan.
 
- Tác giả của mẫu thiết kế được chọn làm biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) du lịch Khánh Hòa có trách nhiệm nộp bổ sung file mềm và chỉnh sửa mẫu được chọn cho phù hợp theo yêu cầu.
 
 - Thực hiện đúng thể lệ cuộc thi, việc tác giả gửi tác phẩm và các quyền liên quan khác, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các tranh chấp liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan.
 
- Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật, do tác giả đạt giải chi trả.
 
III. HỒ SƠ DỰ THI
 
- Tác phẩm dự thi thể hiện trên giấy A4 (03 bản).
 
- Bản thuyết minh ý tưởng tác phẩm trên giấy A4 (có mẫu kèm theo).
 
- Bản đăng ký và cam kết của tác giả tham gia cuộc thi (có mẫu kèm theo).  
 
IV. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM
 
1. Địa điểm nhận tác phẩm
 
Hồ sơ dự thi được đóng kín vào phong bì, ghi rõ: Bài dự thi sáng tác biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) du lịch Khánh Hòa và gửi về Ban Tổ chức (gửi trực tiếp trong giờ hành chính hoặc qua đường bưu điện) theo địa chỉ:
 
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Khánh Hòa
 
Địa chỉ: 61 Yersin, Nha Trang, Khánh Hòa.
 
Điện thoại: 0258.3815174 – 0935.775.794
 
2. Thời gian nhận tác phẩm
 
Từ ngày 15/9/2020 đến hết ngày 01/12/2020 (tính theo dấu bưu điện).
 
V. QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI
 
- Sở Du lịch Khánh Hòa được sở hữu bản quyền vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm đạt giải. 
 
- Sở Du lịch Khánh Hòa có quyền điều chỉnh, thiết kế, bố trí, sắp xếp lại biểu trưng và biểu ngữ các tác phẩm đạt giải để xây dựng một hệ thống nhận diện phù hợp cho ngành du lịch Khánh Hòa.
 
VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
 
- Các giải thưởng nhận kèm Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức.
 
- Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho tác giả đạt giải hoặc người được tác giả đạt giải ủy quyền đến nhận thay.
 
- Việc trao giải thưởng sẽ được Ban Tổ chức thực hiện công khai.
 
- Trường hợp không chọn được tác phẩm dự thi đạt yêu cầu, Ban Tổ chức có thể quyết định không trao một số giải của cuộc thi.
 
Giải thưởng cuộc thi bao gồm: 
 
- Về biểu trưng (logo):
 
+ 01 giải Nhất: trị giá 20.000.000 đồng.
 
+ 03 giải Khuyến khích: trị giá 3.000.000 đồng/ mỗi giải
 
- Về biểu ngữ (slogan):
 
+ 01 giải Nhất: trị giá 10.000.000 đồng.
 
+ 03 giải Khuyến khích: trị giá 2.000.000 đồng/ mỗi giải
 
Các giải thưởng được nhận kèm Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức.
 
VII. BAN GIÁM KHẢO
 
Đại diện Báo Khánh Hòa, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.
 
Trên đây là Thể lệ tham gia Cuộc thi về Thương hiệu du lịch Nha Trang – Khánh Hòa gồm biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan), rất mong nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước./.
 
 
 

 

 

Phiếu dự thi
Phiếu dự thi

 

Bản thuyết minh
Bản thuyết minh

 

 
.

các thông tin tiện ích