Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong hoạt động du lịch

Thứ Sáu, 22/11/2019, 21:38 [GMT+7]

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong hoạt động du lịch

Sở Văn hóa và Thể thao vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội thảo xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp (DN) trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết:

 


 Ngày 28-2-2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 248 thành lập Ban tổ chức triển khai cuộc vận động “Xây dựng văn hóa DN Việt Nam”. Tại Khánh Hòa, ngày 15-1-2019, UBND tỉnh cũng ban hành văn bản số 505 về việc triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện cuộc vận động trên. Mục đích chính của cuộc vận động là xác lập một số yêu cầu quan trọng, định nghĩa cụ thể về xây dựng, thực hiện văn hóa DN như: DN biết tuân thủ pháp luật, hướng tới mục tiêu cùng phát triển và sự đóng góp cho xã hội; DN cạnh tranh lành mạnh, tôn trọng đạo đức kinh doanh; DN không lãng phí, không tiêu cực, hối lộ; DN không gây ảnh hưởng đến môi trường và làm tốt trách nhiệm xã hội, hướng tới giá trị nhân văn... Qua đó có thể thấy, văn hóa DN là hệ thống các giá trị, ý nghĩa, niềm tin chủ đạo; nhận thức và phương pháp tư duy của các nhân viên trong tổ chức. Mỗi công ty đều có sẵn văn hóa nhưng văn hóa DN phải phù hợp, từ đó sẽ hỗ trợ việc định hướng, đồng bộ hành vi của tất cả nhân viên, cùng hướng tới mục tiêu chung, nâng cao năng suất lao động, tạo động lực phát triển bền vững.


Khánh Hòa là địa phương có hoạt động du lịch phát triển với sự tham gia kinh doanh của rất nhiều DN lữ hành, lưu trú, nhà hàng, vui chơi giải trí và dịch vụ phụ trợ khác. Thực tế cũng đã có những DN du lịch xây dựng được văn hóa cho riêng mình, nhưng đa phần các DN vẫn chưa quan tâm nhiều đến vấn đề này hoặc có quan tâm mà chưa đưa ra được giải pháp thực hiện. Chính vì thế, Sở Văn hóa và Thể thao có kế hoạch tổ chức hội thảo xây dựng và phát triển văn hóa DN trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2019 do tỉnh đăng cai.


- Vậy, hội thảo sẽ tập trung vào những nội dung nào, thưa ông?


- Hội thảo lần này dự kiến có khoảng 120 đại biểu đại diện cho các cơ quan Trung ương, địa phương, DN du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia… Hội thảo sẽ tập trung vào các nhóm nội dung chính gồm: vai trò, vị trí của văn hóa trong hoạt động DN; cơ sở lý luận và thực tiễn về văn hóa DN; kinh nghiệm xây dựng và phát triển văn hóa DN; thực trạng xây dựng và phát triển văn hóa DN trong hoạt động du lịch ở Khánh Hòa; các giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa DN trong thời kỳ hội nhập, phát triển bền vững; triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện cuộc vận động xây dựng văn hóa DN trên địa bàn tỉnh.


Qua việc làm rõ những khái niệm về văn hóa DN trong thời kỳ hội nhập, phát triển là cơ sở lý luận cho việc triển khai xây dựng văn hóa DN trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Từ hội thảo, Ban tổ chức mong muốn nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, DN trong vấn đề xây dựng đơn vị văn hóa, DN văn hóa trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.


- Xin cảm ơn ông!


Nhân Tâm (Thực hiện) 

.

các thông tin tiện ích