11:08, 17/08/2022

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã ở Cam Lâm và phường Vĩnh Nguyên (TP. Nha Trang)

Sáng 17-8, đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với UBND huyện Cam Lâm để khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã.

Sáng 17-8, đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với UBND huyện Cam Lâm để khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã.


Tại buổi làm việc, đại diện các xã, thị trấn đã nêu những khó khăn, vướng mắc của chính quyền cấp xã trong việc tinh giảm, bố trí cán bộ, công chức theo Nghị định 34/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung về chế độ chính sách đối với các đối tượng nêu trên.


. Chiều cùng ngày, đoàn làm việc tại phường Vĩnh Nguyên (TP. Nha Trang). Tại buổi làm việc, địa phương đã đề xuất, kiến nghị về cơ chế giao địa phương tự chủ, bố trí hợp đồng làm việc công tác chuyên môn; cán bộ công chức làm việc tại phường chưa được hưởng các chế độ ưu đãi đối với xã đảo… Đoàn công tác đã ghi nhận các ý kiến của địa phương và Phòng Nội vụ thành phố.


Hoạt động khảo sát nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch về xây dựng Đề án “Đánh giá hoạt động của chính quyền cấp xã giai đoạn 2016-2021, định hướng phát triển đến năm 2030” và lấy ý kiến thực tiễn tại địa phương để xây dựng nghị định thay thế cho Nghị định 34/2019 của Chính phủ.


HOA LINH - MINH THIỆN