Xã Diên Lạc: Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Ba, 16/08/2022, 00:59 [GMT+7]

Xã Diên Lạc: Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xã Diên Lạc vừa tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Đây là địa phương được chọn làm điểm tổ chức ngày hội của huyện Diên Khánh.


Thời gian qua, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã thực hiện hiệu quả chương trình hành động liên ngành, với các nội dung phối hợp về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong thanh thiếu niên; tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Tiêu biểu như mô hình: “Ba giảm, bốn giữ”; “ Tổ tuần tra nhân dân”; “Thắp sáng đường quê đảm bảo an ninh trật tự”; “Xây dựng khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự”...


Tại ngày hội, Ban chỉ đạo phòng, chống tệ nạn xã hội xã Diên Lạc đã ký kết chương trình phối hợp hành động giữa Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; kiện toàn tổ tuần tra nhân dân tại 4 thôn trên địa bàn xã.


Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể Ban chỉ đạo phòng, chống tệ nạn xã hội xã Diên Lạc và trao quà cho 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ tịch UBND xã khen thưởng 2 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.


BẢO NGUYÊN

.

các thông tin tiện ích