Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa:

Thẩm tra một số nội dung trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII

Thứ Hai, 11/10/2021, 21:15 [GMT+7]

Thẩm tra một số nội dung trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII

Ngày 11-10, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh sẽ trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII.


Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với các nội dung UBND tỉnh dự kiến trình tại kỳ họp, gồm: Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối trên địa bàn thị xã Ninh Hòa; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đường dây 500kV nhiệt điện Vân Phong - nhiệt điện Vĩnh Tân đoạn qua địa bàn tỉnh.


Thẩm tra nội dung UBND tỉnh trình liên quan đến danh mục 10 dự án cần thu hồi 22,38ha đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh (8 dự án vốn ngân sách và 2 dự án vốn ngoài ngân sách), ban đề nghị UBND tỉnh cung cấp, làm rõ thêm một số thông tin liên quan đến chi phí đền bù giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất để thực hiện dự án ngoài ngân sách.


HẢI LĂNG

.

các thông tin tiện ích