Ngày 19-10: Diễn ra kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII

Thứ Hai, 11/10/2021, 21:19 [GMT+7]

Ngày 19-10: Diễn ra kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa thông tin về kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra vào ngày 19-10.


Tại kỳ họp này, bên cạnh việc xem xét báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2021, khả năng cân đối ngân sách địa phương và phương án xử lý, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách tỉnh 9 tháng năm 2021. Dự kiến, kỳ họp sẽ xem xét thông qua 25 nghị quyết về các nội dung do UBND tỉnh trình. Ngoài ra, HĐND tỉnh còn tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.


H.L

.

các thông tin tiện ích