Dự án cải tạo, nâng cấp đường sắt qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa:

Khẩn trương hoàn thiện phương án giá đất bồi thường

Thứ Sáu, 24/09/2021, 21:42 [GMT+7]

Khẩn trương hoàn thiện phương án giá đất bồi thường

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan về công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp đường sắt qua địa bàn tỉnh, sáng 24-9.


Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, dự án có 101 trường hợp bị ảnh hưởng trên địa bàn TP. Cam Ranh và huyện Cam Lâm. Đến nay, 26/26 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án trên địa bàn huyện Cam Lâm đã hoàn tất việc kiểm kê đất, tài sản trên đất và xác nhận nguồn gốc đất; 75/75 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án trên địa bàn TP. Cam Ranh đã hoàn tất việc kiểm đếm, 73/75 trường hợp đã xác nhận xong nguồn gốc đất. Ngoài ra, tất cả các cơ sở hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng đều đã hoàn thành việc di dời. Tuy nhiên, đến thời điểm này chưa có giá đất bồi thường, giải tỏa cho dự án.


Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Anh Tuấn giao UBND TP. Cam Ranh và UBND huyện Cam Lâm khẩn trương hoàn thiện phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường, tái định cư các trường hợp của địa phương bị ảnh hưởng bởi dự án gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để trình Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh thẩm định trong tháng 10. Riêng UBND TP. Cam Ranh khẩn trương làm việc với các cơ quan liên quan tìm đơn vị quản lý vật kiến trúc bị ảnh hưởng thuộc dự án để có phương án xử lý phù hợp; rà soát, xác định lại trách nhiệm của các bên trong việc đơn vị tư vấn xác định giá đất từ chối không thực hiện xác định giá đất bồi thường đối với dự án đoạn qua địa bàn thành phố. Các sở, ngành, địa phương quan tâm tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; thông tin, hướng dẫn chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đường sắt, Bộ Giao thông vận tải) về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình thi công…; chủ đầu tư dự án khẩn trương rà soát, lập danh sách cán bộ, nhân viên, người lao động trên công trường thi công gửi về Sở Y tế để được tiêm vắc xin phòng Covid-19...


THÀNH NAM

 

.

các thông tin tiện ích