TP. Nha Trang: Diễn tập chiến đấu phòng thủ tại phường Phước Hòa

Thứ Năm, 23/09/2021, 23:38 [GMT+7]

TP. Nha Trang: Diễn tập chiến đấu phòng thủ tại phường Phước Hòa

Vừa qua, Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ TP. Nha Trang tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại phường Phước Hòa năm 2021.


Nội dung diễn tập gồm: Chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; thực hành chiến đấu bảo vệ trụ sở UBND phường của trung đội dân quân cơ động.


Qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu của các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, trong đó quân sự, công an làm nòng cốt; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, chủ động ngăn ngừa và xử lý có hiệu quả các tình huống từ cơ sở.


Cuộc diễn tập diễn ra đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch; các đại biểu và cán bộ, công chức tham gia khung tập đều được test nhanh Covid-19 trước khi vào diễn tập.


T. ANH


 

.

các thông tin tiện ích