09:09, 24/09/2021

Đến ngày 30-9: Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 60%

Chiều 24-9, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành và trực tuyến với các địa phương về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Chiều 24-9, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành và trực tuyến với các địa phương về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.


Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 22-9, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt 37,6% so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; đạt 56,3% so với kế hoạch vốn được tỉnh giao thực tế. Trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương đạt 57,4% so với kế hoạch; vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đạt 38,8%; vốn đầu tư từ nguồn bội chi đạt 32,4%. Toàn tỉnh có 13 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn mức bình quân chung của tỉnh; 18 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn, trong đó có 3 đơn vị có tỷ lệ giải ngân 0% (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Dân tộc tỉnh).


Kết luận cuộc họp, ông Lê Hữu Hoàng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư các dự án nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; phấn đấu đến ngày 30-9, tỉnh đạt tỷ lệ giải ngân tối thiểu 60% và phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn vào cuối năm. Để hoàn thành chỉ tiêu, ông Lê Hữu Hoàng giao các sở, ngành, đơn vị, địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thi công; hướng dẫn các chủ đầu tư về trình tự, thủ tục hồ sơ thanh toán các công trình. Các địa phương khẩn trương giải quyết kiến nghị của các chủ đầu tư về giải phóng mặt bằng, bồi thường giải tỏa, tái định cư… Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán và gửi hồ sơ về Kho bạc Nhà nước tỉnh để nâng cao tỷ lệ giải ngân, nhất là hồ sơ thanh toán của các dự án: Đường D30, Tỉnh lộ 2, Tỉnh lộ 3, đường giao thông từ Quốc lộ 1 đi Đầm Môn, Bệnh viện Ung bướu, đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang, các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn…


ĐÌNH LÂM