Vạn Ninh: Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Thứ Tư, 17/03/2021, 22:21 [GMT+7]

Vạn Ninh: Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Sáng 17-3, UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021.


Năm 2021, với tinh thần quyết tâm cao, các cấp, ngành từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.


Năm 2020, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, thu ngân sách nhà nước thực hiện hơn 118 tỷ đồng (chưa tính tiền sử dụng đất); sản lượng thủy sản đạt hơn 12.000 tấn, tăng 27,1% so với năm 2019; giảm 506 hộ nghèo (tương đương giảm 1,42%), đạt 110% kế hoạch giao.


HOÀI DUY 

.

các thông tin tiện ích