10:03, 16/03/2021

Tổng kết 5 năm hoạt động Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 16-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm hoạt động Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. Tại đầu cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan tham dự.

Ngày 16-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm hoạt động Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. Tại đầu cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan tham dự.

 

1

Điểm cầu Khánh Hòa.


Tổ công tác được thành lập năm 2016 để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đây là sáng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đến nay, tổ đã tiến hành 104 cuộc kiểm tra với hàng trăm lượt làm việc với 80 bộ, cơ quan, địa phương... Kết quả thực hiện nhiệm vụ giao, các đề án trong chương trình công tác được cải thiện rất tích cực: Tỷ lệ nhiệm vụ quá hạn đến cuối năm 2020 chỉ còn 1,8%, giảm 23,4% so với thời điểm thành lập tổ; tỷ lệ đề án chưa trình đến hết tháng 2-2021 chỉ còn 0,5%, bằng 1/4 so với cuối nhiệm kỳ trước (2,26%). Tổ công tác đã kịp thời đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, yêu cầu các bộ, cơ quan rà soát, sửa đổi, bãi bỏ nhiều quy định tại 87 văn bản quy phạm pháp luật; phát hiện, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đôn đốc giải quyết kịp thời nhiều vấn đề được dư luận quan tâm, những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp chậm xử lý, giải quyết.


Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, thời gian tới, Tổ công tác tiếp tục quan tâm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình hành động, chương trình công tác của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; tập trung kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc theo yêu cầu đề ra tại các bộ, ngành, địa phương. Bên cạnh đó, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công việc; đổi mới cách thức, phương pháp làm việc cho phù hợp với thực tiễn chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...


Đ.Lâm