Cam Ranh: Chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử

Thứ Năm, 18/03/2021, 23:13 [GMT+7]

Cam Ranh: Chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử

Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của TP. Cam Ranh được thực hiện chu đáo, đáp ứng đúng tiến độ theo quy định.


Phân công nhiệm vụ cụ thể


Để chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử, ngày 20-1, UBND TP. Cam Ranh ban hành quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử (UBBC) thành phố gồm 15 thành viên; ông Lương Đức Hải - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố làm Chủ tịch UBBC thành phố. Ngày 8-2, UBBC thành phố ban hành Kế hoạch số 01 triển khai công tác bầu cử đại biểu HĐND TP. Cam Ranh nhiệm kỳ 2021 - 2026; lịch công tác của UBBC thành phố về bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.


Đến nay, TP. Cam Ranh đã thành lập các tiểu ban giúp việc cho UBBC thành phố gồm: Tiểu ban xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với người ứng cử; Tiểu ban tuyên truyền; Tiểu ban công tác đảm bảo an ninh, trật tự và y tế; Tiểu ban cơ sở vật chất. Các tiểu ban đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ theo luật định.


Theo ông Nguyễn Văn Khanh - Trưởng phòng Nội vụ TP. Cam Ranh, ngày 1-3, UBBC thành phố đã ban hành Nghị quyết số 08 ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị theo đúng quy định. Theo đó, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 7 đơn vị, số đại biểu được bầu là 32. UBBC ở 15/15 xã, phường cũng đã ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị theo đúng quy định. Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 83 đơn vị, số đại biểu được bầu là 328. Trên cơ sở số đơn vị bầu cử đã được ấn định, UBND thành phố, UBND các xã, phường đã ban hành quyết định thành lập 7 ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố, 83 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

 

UBMTTQ Việt Nam thành phố Cam Ranh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2
UBMTTQ Việt Nam thành phố Cam Ranh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2


Bảo đảm đúng luật định


Ngày 19-2, UBBC TP. Cam Ranh ban hành thông báo số 02 về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, UBBC thành phố bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố từ ngày 22-2 và kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 13-3. Kết quả, có 53 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố. UBBC các xã, phường đã nhận được 553 hồ sơ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.


Mới đây, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các xã, phường đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và ứng cử đại biểu HĐND các xã, phường theo quy định. Ở TP. Cam Ranh, tổng số đại biểu ứng cử là 53; trong đó 20 đại biểu nữ (chiếm 37,74%); 12 đại biểu dưới 40 tuổi (22,64%); 1 đại biểu là người dân tộc thiểu số (1,89%); 6 đại biểu ngoài Đảng (11,32%); 16 đại biểu tái cử (30,19%). Ở các xã, phường, tổng số đại biểu ứng cử là 553 đại biểu; trong đó 227 đại biểu nữ (41,05%), 202 đại biểu dưới 40 tuổi (36,53%); 37 đại biểu là người dân tộc thiểu số (6,69%); 122 đại biểu ngoài Đảng (22,06%); 236 đại biểu tái cử (42,68%). 

   
Ông Nguyễn Văn Khanh cho biết, danh sách cử tri do UBND cấp xã lập theo từng khu vực bỏ phiếu. Ngày 15-3, thành phố đã có công văn hướng dẫn UBND các xã và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thành phố tiến hành lập danh sách cử tri, xác định khu vực bỏ phiếu theo biểu mẫu quy định. Trên cơ sở đó, các đơn vị tiến hành rà soát lại danh sách cử tri để bảo đảm chốt tổng số cử tri chính xác, tránh sai sót, trùng lắp khi lập danh sách. Tính đến ngày 18-3, UBBC thành phố chưa nhận được đơn thư phản ánh về người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


TP. Cam Ranh thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 3 của tỉnh. Thành phố có 2 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh (số 4 và số 5). Theo ông Lương Đức Hải, đến nay, UBBC thành phố đã cơ bản hoàn thành các bước phục vụ cho công tác bầu cử bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy trình và thời gian quy định. Thời gian tới, UBBC thành phố sẽ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị rà soát, dự kiến, lập hồ sơ, thủ tục trình UBND thành phố phê duyệt việc xác định các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, tiếp tục đôn đốc, rà soát để lập danh sách cử tri theo đúng quy định; kiểm tra các thùng phiếu hiện tại để có kế hoạch đóng mới phục vụ công tác bầu cử; chủ động xây dựng kế hoạch in phiếu bầu, danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt…


VĂN KỲ
 

.

các thông tin tiện ích