Triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Thứ Năm, 18/03/2021, 22:38 [GMT+7]

Triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Chiều 18-3, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành về kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.


Theo dự thảo chương trình, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đặt mục tiêu: 100% cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ phải đạt chuẩn trình độ theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức; 90% công chức, viên chức được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý có trình độ lý luận chính trị tương ứng với chức danh quy hoạch. Đối với cán bộ, công chức cấp xã phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn theo lộ trình. Đối với nguồn nhân lực các ngành, lĩnh vực, vùng, miền tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh. Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%; tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 31%...


Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Tuân giao Sở Nội vụ chủ trì triển khai chương trình này; đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương xác định nhu cầu để xây dựng phương án cụ thể về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh; có chương trình hành động về phát triển nguồn nhân lực tại cơ quan, đơn vị; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là đội ngũ nguồn nhân lực ngành y tế, giáo dục; chú trọng đào tạo cán bộ kỹ thuật chuyên sâu. Sở Nội vụ tỉnh rà soát thực trạng chất lượng, trình độ đội ngũ cán bộ của tỉnh để xây dựng phương án đào tạo phù hợp; lựa chọn những cán bộ trẻ, đủ năng lực để xây dựng đề án hỗ trợ đi học tập ở nước ngoài. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp nhu cầu nguồn lao động của các doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch đào tạo nghề phù hợp; thu hút doanh nghiệp tham gia nhiều hơn vào đào tạo nhân lực, nhất là nguồn lao động kỹ thuật chất lượng cao…


V.G

 

.

các thông tin tiện ích