10:11, 13/11/2019

Họp Tiểu ban Vật chất Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

Ngày 13-11, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Vật chất Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chủ trì họp Tiểu ban Vật chất (lần thứ nhất) xây dựng dự toán kinh phí tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

 

Ngày 13-11, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Vật chất Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chủ trì họp Tiểu ban Vật chất (lần thứ nhất) xây dựng dự toán kinh phí tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu kết luận.

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu kết luận.


Sau khi nghe ý kiến các thành viên tiểu ban, ông Nguyễn Tấn Tuân kết luận, với tinh thần chu đáo, tiết kiệm, giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị thật tốt điều kiện cơ sở vật chất phục vụ đại hội; hướng dẫn thống nhất các nội dung chi phục vụ đại hội từ cấp tỉnh đến cấp huyện; bố trí kinh phí cho công tác tuyên truyền. Sở Tài chính khẩn trương báo cáo kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ đại hội theo đề xuất của các ngành; bố trí một phần kinh phí hỗ trợ TP. Nha Trang chỉnh trang đô thị chào mừng đại hội. Các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác tuyên truyền và các hoạt động chào mừng đại hội.   


N.D