Điều động công an chính quy về xã

Thứ Ba, 12/11/2019, 20:30 [GMT+7]

Điều động công an chính quy về xã

Từ nay đến ngày 31-12-2019, Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ triển khai việc điều động công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1.


Đại tá Nguyễn Văn Ngàn - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định 390 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh đã thành lập đoàn công tác làm việc với cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố để rà soát, đánh giá tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và tình hình công an các đơn vị, địa phương. Trên cơ sở đó, cấp ủy đảng, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố đã đồng tình, thống nhất cao việc triển khai thực hiện đề án.

 

Công an tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ công an chính quy  đảm nhiệm chức danh công an xã.

Công an tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã.


Qua rà soát, khảo sát, toàn tỉnh có 76/97 xã sẽ được điều động công an chính quy phụ trách các chức danh công an xã và sẽ tiến hành triển khai trong 2 giai đoạn. Cụ thể, từ nay đến ngày 31-12 sẽ kết thúc giai đoạn 1 và triển khai đồng loạt tại 76 xã, phường. Ngày 29-2-2020, đợt 2 sẽ được triển khai thực hiện tại 21 xã còn lại. Nguồn cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đáp ứng về chất lượng, số lượng so với yêu cầu thực tế. Cán bộ công an xã được đào tạo về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, có kinh nghiệm công tác, đảm bảo tính ổn định, thường xuyên và lâu dài.


Khi công an chính quy được điều động về các xã, mỗi xã sẽ có 3 đến 5 công an chính quy, bao gồm 1 trưởng công an, 1 phó trưởng công an và từ 1 - 3 công an viên chính quy, tùy từng địa phương. Dự kiến TP. Nha Trang (có 8 xã) sẽ được triển khai trước tiên, sau đó sẽ triển khai các huyện, thị xã, thành phố còn lại.


Đối với trưởng công an xã bán chuyên trách là công chức, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nội vụ xây dựng, triển khai thực hiện phương án bố trí công tác theo hướng bố trí giữ các chức danh cán bộ, công chức khác phù hợp với trình độ chuyên môn đào tạo và tình hình thực tế địa phương; đối với quyền trưởng công an xã, phó trưởng công an xã, công an viên thường trực bán chuyên trách thì cấp ủy, chính quyền địa phương xem xét bố trí vào các đoàn thể địa phương cho phù hợp. Theo Đại tá Nguyễn Văn Ngàn, những công an xã bán chuyên trách khi không tham gia lực lượng công an xã sẽ được hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành. Khi tiến hành triển khai lực lượng công an chính quy về các xã, Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ quan tâm sửa chữa, xây dựng trụ sở, phòng làm việc để đảm bảo yêu cầu công tác trong tình hình hiện nay.


Theo UBND tỉnh, chủ trương về điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã thuộc địa bàn tỉnh nhận được sự ủng hộ, thống nhất cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng công an toàn tỉnh. Việc điều động cán bộ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã được kiểm chứng trong thực tiễn đã góp phần nâng cao việc đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Các điều kiện về trụ sở, cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện, kinh phí cần thiết cho công tác điều động công an chính quy hiện tại tuy khó khăn nhưng về cơ bản đáp ứng được khi triển khai đề án.


THÀNH LONG
 

.

các thông tin tiện ích