Tiểu ban Nội dung: Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

Thứ Hai, 11/11/2019, 21:04 [GMT+7]

Tiểu ban Nội dung: Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày 11-11, các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Tiểu ban Nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 góp ý dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

 

Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo.

Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo.


Dự thảo đã xây dựng chủ đề đại hội; nội dung Báo cáo chính trị gồm 2 phần chính: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Tại cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Định và các thành viên tiểu ban đã có nhiều ý kiến góp ý cho chủ đề đại hội, bối cảnh, bố cục và nhiều nội dung cụ thể của dự thảo Báo cáo chính trị. Ông Nguyễn Khắc Định yêu cầu hàng tuần, bộ phận Thường trực Tiểu ban Nội dung và Ban biên tập phải rà soát tổng thể tiến độ công việc của tiểu ban; giao Ban biên tập tiếp thu các ý kiến góp ý hoàn chỉnh dự thảo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp ý trước khi Tỉnh ủy cho ý kiến. Trên cơ sở đó, tiếp tục lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các sở, ban, ngành, các đồng chí cán bộ lão thành, các chuyên gia, nhà khoa học và các bộ, ngành Trung ương để hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị.


N.D
 

.

các thông tin tiện ích