09:11, 12/11/2019

TP. Cam Ranh: Tăng cường tuyên truyền công tác cải cách hành chính

UBND TP. Cam Ranh vừa ban hành văn bản về việc tăng cường tuyên truyền công tác cải cách hành chính.

UBND TP. Cam Ranh vừa ban hành văn bản về việc tăng cường tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC).


Theo đó, UBND thành phố giao Phòng Văn hóa và Thông tin thiết lập trang mạng xã hội (fanpage), liên kết với Cổng Thông tin điện tử thành phố để tạo thêm kênh tuyên truyền CCHC. Các đơn vị thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, fanpage tăng cường tuyên truyền về CCHC với nội dung và hình thức phù hợp. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố tổ chức tuyên truyền công tác CCHC, đồng thời hướng dẫn đài truyền thanh các xã, phường tuyên truyền về công tác này. Nội dung tuyên truyền gồm: Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh; danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4; danh mục TTHC tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tuyên truyền các tiện ích, hiệu quả khi thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; nội dung, phương thức, quy trình thực hiện đã được UBND tỉnh công bố...


Thành Long