Nghỉ thai sản, ốm đau vẫn được hỗ trợ tiền thuê nhà

Chủ Nhật, 19/06/2022, 22:29 [GMT+7]

Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa có Công văn số 410 về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ) theo Quyết định số 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.


Theo đó, đối tượng được nhận hỗ trợ theo Quyết định số 08 gồm: NLĐ có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong doanh nghiệp (DN), hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh; văn phòng đại diện, tổ chức hành nghề luật sư... được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật DN, Luật Hợp tác xã; các công ty được thành lập theo quy định của Luật DN được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục (nếu đủ điều kiện theo quy định).


Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định số 145/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về điều kiện lao động và quan hệ lao động thì tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm cả thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Thời gian NLĐ nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng bảo hiểm xã hội nhưng vẫn tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Do đó, đối tượng này được hỗ trợ tiền thuê nhà.


V.G

.

các thông tin tiện ích