Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

Ban hành kế hoạch truyền thông chương trình 1 triệu sáng kiến

Chủ Nhật, 15/05/2022, 21:49 [GMT+7]

Ban hành kế hoạch truyền thông chương trình 1 triệu sáng kiến

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” vừa ký ban hành kế hoạch truyền thông về chương trình này.


Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu; đối tượng và nội dung truyền thông; giải pháp truyền thông; tổ chức thực hiện. Theo đó, một trong những mục tiêu là thường xuyên bám sát cơ sở nhằm phát hiện, giới thiệu các mô hình hay, cách làm tốt của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giúp cho việc nhìn nhận, đánh giá thực chất những lợi ích của sáng kiến và có những chính sách tốt hơn để động viên, khích lệ nhiều người lao động tham gia hoạt động sáng kiến. Đồng thời, lan tỏa các câu chuyện sáng kiến để thấy được sự đóng góp của tác giả và hiệu quả, giá trị xã hội của sáng kiến, từ đó thay đổi tư duy của cán bộ công đoàn, đoàn viên, công chức, viên chức lao động và cộng đồng xã hội về sáng kiến.


Trong nội dung truyền thông, đáng chú ý tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là: “Sáng kiến không phải cái gì kỳ lạ hay chung chung, trừu tượng mà chỉ là kết quả của sự nghiên cứu, suy nghĩ trong những hoàn cảnh, những điều kiện bình thường, rất phổ thông, rất thiết thực. Ở tầm sáng tạo lớn, có ảnh hưởng rộng là phát minh, bao hàm cả sáng chế. Ở tầm thấp hơn, nhỏ hơn thì là sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Tất cả đều là sản phẩm được sáng tạo ra khi cuộc sống thúc bách”...


Đối với nội dung truyền thông trên mạng xã hội, kế hoạch tuyên truyền xây dựng tổ chức chương trình giao lưu, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của người lao động với tên gọi “Điểm hẹn sáng kiến” bằng hình thức giao lưu trực tuyến trên nền tảng internet và mạng xã hội. Nội dung gồm: Giao lưu các tác giả có sáng kiến xuất sắc ở các địa phương - phân chia theo các cụm thi đua; giao lưu với các tác giả có sáng kiến tham gia chương trình; giao lưu với các tập thể đảm bảo các tiêu chí về số lượng và chất lượng sáng kiến tham gia chương trình; giao lưu với người sử dụng lao động ở doanh nghiệp có nhiều sáng kiến tham gia chương trình. Dự kiến tổ chức 1 quý/cuộc. Trong đó, giai đoạn 1 dự kiến tổ chức vào tháng 6-2022.


T.K 


 

.

các thông tin tiện ích