09:05, 05/05/2022

Phế liệu chiếm hành lang quốc lộ

Trên Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa) có hộ dân để phế liệu chiếm hành lang, lòng đường ảnh hưởng đến an toàn giao thông (ảnh).

Trên Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa) có hộ dân để phế liệu chiếm hành lang, lòng đường ảnh hưởng đến an toàn giao thông (ảnh). Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở để người dân dọn dẹp thông thoáng khu vực này.

 


PHÚ TIẾN