10:05, 04/05/2022

Phản hồi: Đã thay panô tuyên truyền mới

Báo Khánh Hòa thứ Tư, số ra ngày 2-3, mục Tiếng nói nhân dân phản ánh trên Quốc lộ 1 cạnh Trường Mầm non Vạn Hưng (xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh) có dựng panô tuyên truyền nhưng đã bị cũ, mờ chữ.

Báo Khánh Hòa thứ Tư, số ra ngày 2-3, mục Tiếng nói nhân dân phản ánh trên Quốc lộ 1 cạnh Trường Mầm non Vạn Hưng (xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh) có dựng panô tuyên truyền nhưng đã bị cũ, mờ chữ. Sau khi báo phát hành, cơ quan chức năng đã kiểm tra và tháo gỡ panô cũ, thay vào đó là panô tuyên truyền mới, bảo đảm mỹ quan và hiệu quả tuyên truyền.


Tiến Phú