09:04, 27/04/2022

Nhếch nhác pa nô quảng cáo

Tại ngã ba Quốc lộ 1 - Quốc lộ 27C (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) có dựng pa nô quảng cáo nhưng bị cũ, bạc màu, rách (ảnh). Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục để bảo đảm mỹ quan.

 

Tại ngã ba Quốc lộ 1 - Quốc lộ 27C (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) có dựng pa nô quảng cáo nhưng bị cũ, bạc màu, rách (ảnh). Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục để bảo đảm mỹ quan.

 


HẰNG VY