11:12, 22/12/2021

Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021 - 2025: Ưu tiên phát triển nhà ở xã hội

Sở Xây dựng vừa xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021-2025 nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, đặc biệt là phát triển nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng vừa xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021-2025 nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, đặc biệt là phát triển nhà ở xã hội.


Chưa đạt chỉ tiêu đề ra


Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 332.697 căn nhà ở với tổng diện tích sàn đạt 27.330.575m2. Trong đó, khu vực đô thị có 139.333 căn nhà (chiếm 41,88%), với 12.113.230m2 sàn; khu vực nông thôn có 193.364 căn nhà (chiếm 58,12%) với 15.217.371m2 sàn. Diện tích nhà ở bình quân trên toàn tỉnh đạt 22,2m2 sàn/người, trong đó khu vực đô thị là 23,3m2 sàn/người, khu vực nông thôn 21,3m2 sàn/người.

 

Chung cư xã hội tại Khu đô thị mới Phước Long được bàn giao năm 2020.

Chung cư xã hội tại Khu đô thị mới Phước Long được bàn giao năm 2020.


Trong những năm qua, dự án phát triển nhà ở thương mại tập trung chủ yếu ở TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh và thị xã Ninh Hòa. Cụ thể, trong giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 115 dự án với tổng vốn 65.936 tỷ đồng, tổng diện tích đất ở hơn 6.158ha. Các dự án đã và đang triển khai thực hiện gồm có 69 dự án khu dân cư, khu đô thị; 14 dự án khu biệt thự; 12 dự án khu chung cư; 12 dự án trung tâm thương mại. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 2 Khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động (KCN Suối Dầu, KCN Ninh Thủy) với tổng diện tích 292ha; tổng số 12.071 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN. UBND tỉnh cũng đã quan tâm chỉ đạo các sở, ngành đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư dự án nhà ở cho công nhân nhưng đến nay chưa lựa chọn được nhà đầu tư.


Đánh giá về Chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho rằng, chương trình đã đề ra các chỉ tiêu vượt quá khả năng phát triển của tỉnh, dẫn đến kết quả thực hiện ở các địa phương đều không đạt được chỉ tiêu đề ra. Toàn tỉnh chỉ đạt gần 40% so với chỉ tiêu (12 triệu/33 triệu m2 sàn). Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách phát triển nhà ở trong thời gian qua đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cụ thể, đến hết năm 2020, kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở cho các đối tượng chính sách, thu nhập thấp trong giai đoạn 2016 - 2020 là 271.531m2 sàn nhà ở, đạt 45% chỉ tiêu của kế hoạch; diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh đạt khoảng 22,2m2 sàn/người.


Từng bước giải quyết nhu cầu nhà ở


Sở Xây dựng đã hoàn thiện dự thảo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021-2025. Theo đó, trong giai đoạn này, tỉnh sẽ từng bước giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người có thu nhập thấp, kết hợp với chỉnh trang đô thị và phát triển các khu nhà ở xã hội; tăng tỷ trọng nhà ở cho thuê đối với phân khúc nhà ở giá rẻ để giải quyết nhu cầu ở khá lớn của các đối tượng có thu nhập thấp tại đô thị. Đồng thời, chú trọng phát triển nhà ở đô thị dựa trên cơ sở chỉnh trang, tái phát triển các khu vực đô thị hiện hữu được lồng ghép vào các chương trình trọng điểm của tỉnh.

 

Khu đô thị VCN Phước Hải đi vào hoạt động đã góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Khu đô thị VCN Phước Hải đi vào hoạt động đã góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.


Ông Nguyễn Ngọc Minh cho biết, mục tiêu của Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021-2025 là từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhân dân, nâng cao chất lượng, điều kiện sống của các tầng lớp dân cư, tạo động lực phát triển đô thị và nông thôn bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh đó, sẽ khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, thúc đẩy sự phát triển thị trường bất động sản, chủ động bình ổn thị trường theo quy luật cung cầu. Trong giai đoạn này, sẽ ưu tiên phát triển nhà ở xã hội dành cho cán bộ, công chức, viên chức, nhà ở công nhân và các đối tượng chính sách khác có khó khăn về nhà ở nhằm từng bước cải thiện chỗ ở của nhân dân.

 

Dự kiến, giai đoạn 2021-2025, tổng diện tích nhà ở tăng thêm tối thiểu khoảng 5,3 triệu m² sàn, tương đương với 51.275 căn, trong đó: Diện tích tăng thêm nhà ở thương mại khoảng 2 triệu m² sàn, tương đương với 20.480 căn; diện tích tăng thêm nhà ở xã hội khoảng 209.322m² sàn tương đương với 4.146 căn; diện tích tăng thêm nhà ở tái định cư khoảng 126.000m² sàn tương đương với 2.100 căn; diện tích tăng thêm nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng khoảng 2,9 triệu m² sàn, tương đương với 24.549 căn. Tổng nguồn vốn để thực hiện hơn 48.790 tỷ đồng, trong đó nhà ở thương mại hơn 24.095 tỷ đồng, nhà ở xã hội khoảng hơn 1.947 tỷ đồng, nhà ở tái định cư hơn 1.154 tỷ đồng, nhà ở dân tự xây gần 21.593 tỷ đồng.


VĂN KỲ