Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Công bố báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn năm 2016 - 2020

Chủ Nhật, 21/11/2021, 20:58 [GMT+7]

Công bố báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn năm 2016 - 2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan về việc công bố báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn năm 2016-2020.


Báo cáo gồm 10 chương, đã đánh giá khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm qua; đồng thời tập trung phân tích hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường nước, không khí và môi trường đất; công tác bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý chất thải rắn… Báo cáo cũng đã xác định những vấn đề tồn tại, khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020; nhận diện các thách thức trong công tác quản lý và đề xuất các nhóm giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới nhằm giảm thiểu ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường.


THÁI THỊNH

.

các thông tin tiện ích