UBND tỉnh Khánh Hòa:

Phê duyệt Dự án lập bản đồ cảnh báo nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

Thứ Năm, 28/10/2021, 22:52 [GMT+7]

Phê duyệt Dự án lập bản đồ cảnh báo nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Dự án lập bản đồ cảnh báo nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, dự án nhằm điều tra thực trạng và đánh giá nguyên nhân gây ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh; xây dựng bản đồ nguy cơ hạn hán, thiếu nước để nâng cao năng lực phòng, chống hạn trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là xây dựng các bản đồ phân vùng nguy cơ hạn hán, thiếu nước ứng với các tần suất hạn hán khác nhau, làm cơ sở cho việc tổ chức ứng phó hiệu quả với loại hình thiên tai khắc nghiệt này.


UBND tỉnh giao Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, dữ liệu và bản đồ cảnh báo nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thẩm định dự án; cùng các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan chủ động nghiên cứu, sử dụng bản đồ phân vùng nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn được duyệt trong công tác lập phương án phòng, chống thiên tai và xây dựng kế hoạch cấp nước cho các mục tiêu trên địa bàn tỉnh.


H.Đ

.

các thông tin tiện ích